Mer til kollektiv i Oslo, Trondheim og Bergen

– Mer penger til storbyene fører til at Oslo, Trondheim og Bergen kan gjøre investering og opprustning som gjør det enklere for oss å ta grønne valg, sier nestleder i transportkomiteen Abid Q. Raja (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Abid Q. Raja er svært fornøyd med å styrke kollektivtrafikken i Oslo/Akershus, Trondheim og Bergen.

Abid Q. Raja er svært fornøyd med å styrke kollektivtrafikken i Oslo/Akershus, Trondheim og Bergen.
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Venstre og KrF har blitt enige med regjeringen at de 65 millioner kronene som i revidert nasjonalbudsjett ble satt av til økt satsing på kollektivtrafikk fordeler seg på Oslo, Trondheim og Bergen.

– Det er i de tre største byene at pengene gir mest klimaeffekt og bidrar mest til bedre tilbud til oss reisende. Disse ekstrabevilgningene skal være med å bidra til at trafikkveksten skjer med sykkel, gange og kollektivtrafikk i storbyene, sier Abid Q. Raja.

– Byområdene må selv bestemme hvordan de bruker midlene. Det er de lokalt som vet best hvilke tiltak som treffer best, sier Raja.

I budsjettavtalen mellom Venstre, KrF, FrP og Høyre ble de fire partiene enige om at storbyene skal oppfordres til å legge til rette for at kollektivtransporten blir mest mulig miljøvennlig, f.eks. ved bruk av biogass.

Viktig med biogass

 Gruppeleder for Venstre i Trondheim, Jon Gunnes, er svært fornøyd med nesten 20 millioner ekstra til kollektivtrafikk.

Gruppeleder for Venstre i Trondheim, Jon Gunnes, er svært fornøyd med nesten 20 millioner ekstra til kollektivtrafikk.
Foto: Rune Kongsro

– For oss i Trondheim er det viktig å få på plass biogassbusser. Kollektivtrafikken må være så miljøvennlig som mulig, sier Jon Gunnes, gruppeleder for Venstre i bystyret i Trondheim.

– Dette bidraget gjør at vi kommer enda lenger i å gjøre Trondheim til en miljøby. Det hjelper å ha Venstre i maktposisjon, sier han.

Gjør at vi kommer lenger

 Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), vil gjøre det bedre å reise kollektivt i Oslo.

Byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), vil gjøre det bedre å reise kollektivt i Oslo.
Foto: Sveinung Bråthen

– Dette gir Oslo og Akershus muligheten til å ruste opp kollektivtilbudet enda mer. Disse pengene vil være med på å hindre forsinkelser og sikre alle innbyggerne i hovedstadsområdet et godt og pålitelig kollektivtilbud, sier Guri Melby. Hun er byråd for miljø og samferdsel for Venstre.

 Erlend Horn i Bergen Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg i Bergen.

Erlend Horn i Bergen Venstre vil gjøre det enklere å ta grønne valg i Bergen.
Foto: Rundholt

– Bergen Venstre er svært fornøyd med dette. Det er med på å gjøre Bergen mer miljøvennlig. I Bergen sliter vi med luftkvaliteten, og ett av tiltakene for å forbedre den er bedre kollektivtilbud, sier Erlend Horn i Bergen Venstre.

Kommer i tillegg til hydrogen

 Solveig Schytz, gruppeleder for Akershus Venstre, viser til at Venstre i år har styrket både kollektivtrafikken og ladestasjoner for hydrogen- og elbiler.

Solveig Schytz, gruppeleder for Akershus Venstre, viser til at Venstre i år har styrket både kollektivtrafikken og ladestasjoner for hydrogen- og elbiler.
Foto: Silje England Garshol

I Revidert Nasjonalbudsjett styrket også Venstre bevilgningene til sykkelveger og til ladestruktur for el- og hydrogenbiler.

– Vi må både sørge for at bilene som er på vegene er mest mulig miljøvennlige og at vi har et kollektivtilbud som er best mulig. Den kombinasjonen klarer vi i Venstre å sørge for, sier gruppeleder for Venstre i Akershus, Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**