BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre 1. september

Dato: Mandag 1. september 2014 kl 19 – 21
Sted: Sørkedalsveien 150 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Innkalling til BU- og styremøte i Vestre Aker Venstre

Dato: Mandag 1. september 2014
Tid: Kl 19 – 21
Sted: Sørkedalsveien 150 / FO-bygget – Kantinen, 3. etg.

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Kl. 19 – 20: Styremøte
Styremøte i Vestre Aker Venstre
Saksliste styremøte:

22/14: Godkjenning av dagsorden

23/14: Planlegging av stand på Røa-jubileum 5. – 7. september

24/14: Drøfting m/ evt nye forslag til 1. utkast bystyreprogram 2015 – 2019

25/14: Eventuelt

Kl. 20-21: BU-gruppemøte
BU-gruppemøte i Vestre Aker Venstre

Saksliste:

1. Sakskart BU 4/9 – ref bydelens hjemmeside
Saksliste Bydelsutvalget

Meld gjerne fra til Hans Kristian Voldstad (Mobil: 907 75 807 E-post: [email protected]) om du kommer!

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**