Ine Marit Torsvik Bertelsen – ny politisk representant for Venstre i Sola

Den uavhengige kommunestyrerepresentanten Torsvik Bertelsen meldte seg i sommer inn i Venstre og vil nå møte som representant for Venstre i både kommunestyret og Utvalg for arealsaker i Sola

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Torsvik Bertelsen er inne i sin første periode som kommunestyrerepresentant i Sola, men har markert seg som en tydelig stemme innen miljøsaker samt som en ombudsmann for mange Solabuer. Til daglig arbeider hun ved kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune. Bibliotek- og lesepolitikk har hun jobbet med i en årekke, spesielt opp mot Stortinget og hatt ulike verv i nasjonale organisasjoner som Foreningen Les! og Norsk bibliotekforening.

Torsvik Bertelsen påpeker at det har vært en god prosess forut for at hun meldte seg inn i Venstre. Jeg har samarbeidet godt med Venstre i Sola tidligere også. En naturlig prosess videre for meg, ble da å melde meg inn i partiet og stille som kandidat for Venstres partiprogram. Jeg gleder meg til å samarbeide om god Venstrepolitikk i årene som kommer.

Gruppeleder i Venstre, Anja Berggård Endresen sier seg veldig glad over at Venstre har fått tilført både en ekstra stemme, men også fremdeles vil være representert i det viktige Utvalg for arealsaker. Hun berømmer Torsvik Bertelsen for hennes engasjement i viktige miljøsaker som Kvithei, men også for å ha vært et talerør for innbyggere som blant annet er rammet av støyproblematikken som kommer som en følge av vår nærhet til både flyplass og samferdselsårer.
Hun fremhever også det gode samarbeidet hun allerede har hatt med Torsvik Bertelsen tidligere i interpellasjoner om både barnevern og kvaliteten i skolefritidsordningen.

Leder i Sola Venstre, Eli Aspen, deler entusiasmen. Torsvik Bertelsen vil tilføre Venstre mye kunnskap og kompetanse i Utvalg for arealsaker, men vil også styrke vår politiske representasjon i kommunestyret sier hun. Vi har allerede god erfaring med samarbeidet med Torsvik Bertelsen, så det nye tette samarbeidet ser vi alle frem til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**