Styre- og gruppemøte Frogner Venstre mandag 3.11.14 kl. 18-19

Idag står følgende saker på agendaen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


AGENDA:

1. BU-saker og BU-situasjonen
2. Valgkomitee til nytt styre
3. Lokal programkomitee
4. Status på saker vi jobbet med
5. Hva har skjedd siden sist?
•HSM 14.10
•Landskonferansen 25.-26.10
•Lokal politick verksted 25.10

Møtet finner sted i Sommerrogata 1 på Solli Plass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**