God dialog!

I juni avholdt Ålesund Venstre sitt første dialogforum — Liberal kafè som omhandlet næringsliv og næringsutvikling i Ålesundsregionen. Med gjestene Kjell Sandli, Jon Grimstad og Pål Farstad ble flere aspekt av næringslivet belyst, og kanskje spesielt ble fiskerinæringen på Sunnmøre løftet frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Steffen Falkevik

Foto: RH

Godt og vel 30 personer deltok på møtet, både medlemmer i Venstre, i andre parti, og personer som ikke tilhørte noe parti. De tre gjestene innledet hver for seg med sin unike vinkling på hvordan næringslivet er i dag, og hvilke utfordringer som ligger foran oss. Sandli og Grimstad var begge tilfreds med at alt «gikk av gammel vane», men etterlyste mer engasjement og tilstedeværelse fra politikerne i både Ålesund, og kommunene rundt. Bare det at vi politikere viste interesse for hva som foregikk, ville være en god motivasjon for næringslivet for å fortsette å høre til Ålesundsregionen.

Liberal kafé Ålesund Næring Pål Farstad Kjell Sandli og Jon Grimstad

Foto: Arild Mæhle Waksvik

Kanskje ikke overraskende slo det meg midt i trynet hvor mye vi har sovet i timen innen næringspolitikk. Mye av saken vi behandler i bystyret berører næringslivet på en eller annen måte, enten det er bypakken, reguleringsplaner eller budsjett så har vi ingen bevisst politikk om hvordan vi skjøtter næringslivet i Ålesund. Dette slaget i trynet fikk i hvert fall meg til å våkne opp fra min dype søvn, jeg satt meg ned dagen etter å skrev en interpellasjon som jeg øyeblikkelig sendte til Ordføreren for behandling i bystyremøtet i september.
Skal vi nå inn å regulere næringslivet? Nei, det er på ingen måte det jeg ønsker med interpellasjonen, men jeg ønsker å vise næringslivet at vi politikere ser de, og er opptatt av hvordan det går med dem, slik at næringslivet føler seg verdsatt, og føler en sterkere tilknytning til lokalsamfunnet de er i.

Flere dialogmøter. Selv om vi tok ferie ganske umiddelbart etter dialogmøtet, vil vi allerede 20. august arrangere et nytt dialogmøte, da med «byutvikling — sentrum og moa» på dagsorden. Hva skjer i byutviklingen? Kan Moa og sentrum fortsette å leve i sameksistens? Og bør politikere i større grad gi samme hurtigbehandling av regulerings og byggeplaner i sentrum som på Moa? Dette er bare noen av spørsmålene vi stiller, og hvordan skal Ålesund fortsette å vokse, uten å ofre kvalitetene våres? Blant gjestene er «bypatrioten» som innleder om sentrumsutvikling. Utover høsten og vinteren blir det enda flere møter, med tema som kommunereform, samferdsel og kollektivtrafikk og mange andre tema.

Steffen Falkevik
Bystyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**