Kjære lærere!

De nærmeste dagene kommer vi til å se flere av dere ikledd gule vester med påskriften «streikevakt». Dette håper jeg selvfølgelig ikke at vi får se. Derfor håper jeg at partene finner en løsning før det går så langt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Håpet mitt er at man kan anerkjenne læreryrket og dets unike art. At man kan stole på lærerne og gi de den tilliten, friheten og det ansvaret som kreves for å få en god lærer.

I resten av arbeidslivet blir det mer og mer fleksitid. Ikke fordi de forskjellige yrkene er avhengige av det, men fordi de fleste arbeidsgivere er mer opptatt av kvaliteten på det arbeidet som utføres, enn tidsrammen det blir utført i. I læreryrket stiller det seg annerledes. Her er man avhengig av fleksibiliteten, slik at man på best mulig måte kan tilpasse opplæring, forberede timer, rette prøver med mer. Hvorfor skal vi da nekte lærerne den friheten og det ansvaret som faktisk kreves for å få en god lærer, basert på at alle har hørt om én lærer som ikke er så nøye med elevoppfølging. Som har gitt den samme prøven i 30 år eller sluntrer unna andre oppgaver?

Jeg syns vi heller skal konsentrere oss om alle de gode lærerne vi har. De som sitter på lørdagskvelden og retter historieprøver, før de på søndag dropper familieutflukten for å forberede en powerpoint om konflikten mellom Israel og Palestina. De lærerne som er like mye støttekontakt for sine elever som de er lærere fortjener vårt fokus. Gi lærerne den friheten og det ansvaret som kreves for å være en god lærer. Vi burde være takknemlig som har de menneskene som er så dedikerte til yrket sitt at de velger å kjempe til det ytterste for retten til å få ødelagt mang en kveld og helg for at elevene skal få en så bra skolehverdag som mulig.

Vi i Hurdal Venstre gir dere alle vår støtte i den pågående konflikten.

Andreas Rafdal
Hurdal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**