Åpent møte i Odnes

Søndre Land Venstre har arrangert åpent møte i samarbeid med bla. Odnes Vel om framtida for bygda og for Søndre Land. -Det kom mange viktige innspill om aktuelle politiske saker, men også viktige signaler om behov for kursendring i kommunepolitikken før lokalvalget i 2015, sier leder i Søndre Land Venstre Juel Sagbakken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hensikten med Venstres serie med åpne møter i forskjellige bygder i vår har vært er å finne politiske satsingsområder som er felles for flere bygder. Søndre Land Venstre mener det må satses mer på grendeutvikling i Søndre Land. Det er en politisk oppgave å legge tilrette for utvikling og modernisering i lokalsamfunnet som kan motvirke befolkningsnedgang og svak næringsutvikling. -Venstre ønsker samtidig innspill til høstens politiske valgprogram, og diskusjon rundt Venstres framtidig lokalpolitiske satsing, uttaler Sagbakken (V).

odnes2

Foto: www.oa.no

Odnes skole er et symbol på samhold og fremtidstro i Odnes. Det var uvant for de oppmøtte å få lokale politikere på besøk på hjemmebane. De fleste hadde ikke opplevd dette før. Det kom viktige innspill om oppvekstvilkår for barn og ungdom i Odnes. Både barnehage- og skolestruktur ble debattert.

Dette ble snakket varmt om framtidige muligheter både når det gjelder befolkningsutvikling og næringsliv. Flere mente det var på tide med en kurs endring slik at kommunen blir service orientert og en Ja-kommune. Dette er viktig for nyetablering av næringsvirksomhet. Randsfjordsområdet, som turistområde, og som naturlige utgangspunkt for reiser til nærliggende fjellområder, er lite utnyttet mente mange. Noen tok til orde for mer profilering av lokale tomteområder, næringsarealer og hver av bygdene. Dette er lite koordinert og fremstår som et framtidig satsingsområde for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**