Innkalling til ekstraordinært årsmøte 30.9 og påfølgende prøvenominasjon

Bergen Venstre holder ekstraordinært årsmøte tirsdag 30. september

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sted: Bergen Rådhus, kantinen
Tid: 17:30 – 21:00

Saksliste:

XÅM 1: Konstituering og vedtak av forretningsorden

Forslag til konstituering og forretningsorden leveres ut på møtet

XÅM 2: Orienteringer
Orienteringer fra styret, bystyregruppen, programkomiteen, nominasjonskomiteen og valgkamputvalget

XÅM 3: Valg av utsendinger til fylkesnominasjonen i Bergen 14. november
Forslag til utsendinger kan sendes leder av BVs valgkomité [email protected] innen 27. august kl. 16:30.

XÅM 4: Hoveduttalelse for Bergen Venstre i valgperioden 2015-2019
Forslag til uttalelse kan sendes leder av redaksjonskomiteen for politiske uttalelser [email protected] innen 9. september.
Redaksjonskomiteen sitt forslag til uttalelse sendes ut senest 23. september, sammen med innkomne forslag.

Kun betalende medlemmer har forslags- og stemmerett på årsmøtesakene!
Hvis du trenger ny faktura, vennligst kontakt leder [email protected]/tlf 413 22 734, eller 2. nestleder [email protected]/tlf 906 34 221.

Etter det ekstraordinære årsmøtet holdes åpent møte:
Prøvenominasjon til fylkestingsvalget

Frist for å melde kandidater til topp-10-plasseringer på fylkesvalglisten er 25. august. Forslag til kandidater kan sendes leder av HVs nominasjonskomité [email protected]. Forslag til kandidater under topp 10 kan sendes Erlend eller fremmes under prøvenominasjonen.

For styret,

Stian Skår Ludvigsen
Leder, Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**