Arbeids- og organiseringsmøte for listestilling avholdt 14.august

Initiativ til arbeids- og organisasjonsmøtet kom fra Odd Einar Dørum og Per Magnus Finnanger Sandsmark som sammen med stortingsrepresentant Pål Farstad alle var tilstede. Arrangør var fylkesstyret, og møtet ble avholdt på Averøya hos fylkesleder Ragnhild Helseth. Ressurspersoner fra Møre og Romsdal Venstre var innkalt til møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Mål for kveldens samling var å gå gjennom status pr. dato for arbeidet med listestilling i lokallagene i Møre og Romsdal Venstre, etablere kontaktperson til det enkelte lokallag for oppfølging, og legge strategi for videre arbeid.

Innledningsvis ble erfaringene fra listestilling ved forrige kommunevalg i Møre og Romsdal drøftet.

Status i arbeidet med listestilling i lokallagene ble gjennomgått i fellesskap, med innledning ved nestleder og listeansvarlig Steffen Falkevik.

I alt 14 Venstrefolk var tilstede. Siden møtet ble holdt på Averøya ble leder i Averøy Venstre spesielt invitert til arbeidsmøtet. Leif Helge Kongshaug og Jarle Haga var begge invitert med til bacalao og sosialt samvær etter det formelle møtet. Jarle måtte dessverre melde avbud på grunn av ferie. Et hyggelig gjensyn ble det mellom Leif Helge og Odd Einar.

Nettverksgruppa har fått følgende sammensetning:

Pål Farstad, Gunn Berit Gjerde, Iver Nordseth, Ola Betten, Britt Giske Andersen, Andreas Sandvik, Knut Evert Øksenvåg, Trond H. Riise og fylkesstyret ved de som var tilstede; Ragnhild Helseth, Steffen Falkevik, Heidi Hogseth og Thor J. Dyrhaug

Hvert lokallag fikk tildelt kontaktpersoner som ble nedsatt i møtet. Dette vil bli kjent for lokallagene via eget referat i epost.

Fylkesstyret i Møre og Romsdal Venstre ser med glede frem til det videre samarbeidet med lokallagene og nettverksgruppa i arbeidet med å forberede lister i kommunene for valg 2015.

 Bilde fra arbeids- og organiseringsmøtet

Bilde fra arbeids- og organiseringsmøtet
Foto: Ragnhild Helseth

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**