Mandagsmøte 18. august

Ferien er over og vi tar fatt på et nytt politisk semester. Det betyr også at mandagsmøtene starter opp igjen. Første gruppemøte er førstkommende mandag kl. 18.30, og på agendaen står sakene til ukens møter i byutviklingsstyret og formannskapet. Etter møtet tar vi en tur ut for å få en hyggelig og sosial start på høstsesongen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Ved starten av møtet får vi besøk av Kjetil Børufsen fra Bystranda Aveny Borettslag, som vil snakke om utbygging på Tangen, og Geir Mykletun som vil snakke om Strømsheia.

Saker til formannskapet:
– Høringsuttalelse — Godkjenning av ny privat skole, Kristiansand Friskole AS
– Høring — Endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år
– Høring- presisering av grensen for senabort

Saker til byutviklingsstyret:
– Kommuneplanens bestemmelser om parkering for nærings- og kontorformål -svar på oversendelsesforslag
– Kommunedelplan for sykkelekspressvei. Fastsettelse av planprogram.
– Hamresanden senter – detaljregulering – sluttbehandling
– Strømsheia — detaljregulering — offentlig ettersyn
– Tangen B1 – del av – Tangen 1-11. Detaljregulering. Godkjenning
– Odderøya museumsområde. Detaljregulering for Nodeviga. Sluttbehandling.
– Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien – Detaljregulering – Sluttbehandling
– Markens gate 19 – 150/977 – virksomhetsskilt – ny søknad om oppsetting av skilt i 2. etasje
– Solliveien 24 – gnr. 13/252 – søknad om dispensasjon fra plankrav for å rive bolig m/ 2 godkjente boenheter og å oppføre 2 nye eneboliger
– Hyllelia 4 – gnr. 13/887 – klage fra Nedre Hyllelia Velforening på tillatelse til oppføring av basestasjon for mobil kommunikasjon
– Gangdalsveien 22 – 18/124 – søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig – klage på avslag
– Industrigata 4 – 152/434 – klage på avslag på dispensasjonssøknad fra plankrav
– Hellemyrtoppen 20 – 151/848 – søknad om dispensasjon

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**