Sommer uten hjertevarm

Det ansvaret som ikke tas nasjonalt, bør vi ta lokalt. Bergen kommune må aktivt forhindre dyremishandling, skriver Per-Arne Larsen i dette innlegget i BT.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Per-Arne Larsen vil sette dyrs rettigheter høyere på den politiske dagsorden.

Per-Arne Larsen vil sette dyrs rettigheter høyere på den politiske dagsorden.
Foto: Nina

2014 vil huskes for sin varme sommer, men sommeren vil ikke huskes for sin hjertevarme. Årets sommer står som nok et eksempel på at katter og andre kjæledyr dumpes, drepes eller etterlates når ferien står for døren. Da er plutselig vinterens nye søte kattepus blitt en pest og en plage, og står i veien for strandferie og sangria på solkysten. Og medias historier om hvordan folk kvitter seg med sine dyr er en sørgelig, bestialsk kavalkade. Sommer etter sommer.

Dette vil fortsette om det ikke gjøres noe. Å støtte en holdningskampanje er det minste Bergen kommune burde gjøre. Flertallet i bystyret ønsker ikke å gjøre dette, og mener dyrevelferd er et nasjonalt anliggende. Dette er ikke godt nok, spesielt ikke når staten gjør for lite. Problemene er lokale, og vi har mange virkemidler her i byen.

Må ta ansvar
Det ansvaret ingen tar nasjonalt, bør vi ta lokalt. Bergen bør bli en foregangskommune, og ta lokalt ansvar for dyrevern og dyrevelferd. Noe av det viktigste byen kan bidra med for dyrevelferden er å sikre at det finnes et apparat som kan forebygge og oppdage dyremishandling, og hjelpe de mishandlede dyrene. Det er ikke tilfredsstillende at det eneste tilbudet til dem som oppdager dyr som lider, er at de kan kontakte en veterinær som kan avlive dyret på statens regning.

Kapasiteten blant dyrevernorganisasjonene i Bergen er sprengt. Det gjelder også Dyrenes hus i Bergen, som driftes av Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Bergen og Hordaland. De sørger for at flere hundre mishandlede dyr får behandling hvert år, og de chipper, kastrerer og steriliserer alle kattene de får inn. De besitter en enorm kompetanse på dyrevelferd, som Bergen må støtte og benytte seg av.

Søt kattepus

Foto: Martin Poole

Mer ressurser
Vi ønsker å bidra til at Dyrenes hus blir et lokalt ressurs- og kompetansesenter for dyrevelferd i Bergen. Da må kapasiteten økes, tilbudet utvides og sentrale dyrevelferdsfunksjoner som dyrevelferdskoordinator og permanent veterinærvakt legges dit. Dyrenes hus bør også tildeles ressurser og ansvar for det holdningsskapende arbeidet i kommunen. Også de andre dyrevelferdsorganisasjonene i Bergen bidrar med avgjørende innsats for dyrevelferden i Bergen, og må støttes.

Men Bergen kommune må også selv ta aktiv del i arbeidet med dyrevelferd. Dette kan gjøres ved å ta initiativ til et enda tettere tverrfaglig samarbeid om dyrevelferd mellom Mattilsynet og politiet, samt forskjellige offentlige instanser, herunder de som jobber med fysisk og psykisk helse, veterinærer, dyrevelferdsorganisasjoner og kommunen selv.

Dyrevelferdsmerket mat
Vi må heller ikke glemme at Bergen er en stor innkjøper av varer og tjenester. Det gir kommunen stor forbrukermakt, for eksempel ved å ta avgjørende hensyn til dyrevelferd ved innkjøp. Hvis Venstre får gjennomslag nasjonalt for egen dyrevelferdsmerking, bør Bergen velge dyrevelferdsmerket mat der hvor det er et alternativ.

Av alle små og store ting, Bergen bør i det minste kunne støtte en holdningskampanje slik at vi slipper oppslag om katter som dumpes på bestialsk vis også i 2015, 2016 og 2017.

Per-Arne Larsen
Nestleder i Bergen Venstre

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende lørdag 16. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**