Hilsen til lærerne!

Utdanningsforbundet har daglige markeringer ifm lærerstreiken. I dag var Maria Serafia Fjellstad (V) en av dem som kom med en hilsen til lærerne – i et forsøk på balansekunst mellom tydelige budskap om læreren og skolen – uten å samtidig blande seg inn i de pågående tarifforhandlingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

La læreren være lærer

Foto: Venstre

“Skolen er det viktigste Norge kan satse på i tiden som kommer. En satsing på skole innebærer en sikring av fremtidig verdiskaping, velferd, demokrati og dannelse. For Venstre er det et mål at Norge skal være en førsteklasses kunnskapsnasjon. For å oppnå dette målet må vi satse på læreren. I en tid hvor det er bred enighet om behovet for å styrke norsk skole er det åpenbart at en streik er uheldig. Samtidig har vi stor forståelse for lærernes frustrasjon og opplevelse av manglende tillit fra sine arbeidsgivere. Å øke statusen til læreryrket må stå øverst på den politiske blokka fremover.

Nylig oppsummerte Kunnskapsdepartementet noen sentrale funn fra OECDs internasjonale undersøkelse om undervisning og læring. Den viser at norske lærere trives på jobben, men bare én av tre lærere mener at læreryrket blir positivt verdsatt i samfunnet. Det er på ingen måte godt nok. Lærerne må føle seg verdsatt. Lærere har Norges viktigste jobb. De vokter og bygger vår nasjonalformue.

På kommunestyremøtet i mars tok jeg initiativet til en debatt om nettopp grunnlaget for dagens streik. Harstad Venstre var bekymret for konsekvensene av de foreslåtte endringene fra KS i arbeidstidsbestemmelsene; herunder både for kvaliteten i skolen og rekrutteringen til yrket. Jeg mente videre at som arbeidsgiver burde Harstad kommune gi tilbakemelding til KS omkring de mulige konsekvensene for våre skoler, våre lærere, våre elever. Kommunestyret ønsket ikke å benytte den muligheten.

Dette er i dag en konflikt mellom partene i arbeidslivet. Som politikere skal vi være forsiktig med å gå inn i konflikten. Den skal fortsette på de arenaer den nå hører hjemme; i møter mellom partene, eventuelt med Riksmeklingsmannen involvert. For Venstre er utgangspunktet klart, uten at vi er en del av tarifforhandlingene: Lærere skal være lærere, og ikke byråkrater. Vi må ha tillit til at lærerne gjør jobben sin uten detaljstyring. Samtidig er det viktig at man finner fleksible arbeidstidsløsninger som både arbeidsgiver og arbeidstaker er tjent med. Jeg vil avslutningsvis vise til en rekke uttalelser de siste dagene, herunder også i følge media fra Kunnskapsministeren selv, om at KS bør kunne komme motparten i møte på punktet om økt tilstedeværelse. “

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**