Kjempesuksess for NVK sin debatt med litterær innledning på Arendalsuka

Helene Guåker leste opp fra boka si “Vil ikke reise, kan ikke bli”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Arendalsuka

Foto: Åsta Årøen

Etterpå ble det paneldebatt med blant anne Abid Raja, Tove Hægg Versland, representant fra Politiet, voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk og Kristin Øygarden fra NVK som var ordstyrer. Fra salen deltok blant annet JURK og Barneombudet.

Behovet for mer kompetanse i politi, behovet for overgangsboliger etter krisesenteropphold og mer fokus på barna var noen moment i diskusjonen. Det var enighet om at det ikke trengs flere planer, men derimot handling og politisk vilje til å prioritere feltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**