Tilpasset opplæring og faglige utfordringer for alle – Sarromaa foreslår talentgrupper i Lillehammer-skolen

Sanna Sarromaa (V) foreslår en talentsatsing i Lillehammer-skolen i tråd med det Oslo har. – Ifølge tallene fra skolesjefen i Lillehammer kommune svarer 5,8 % av syvendeklassinger i Lillehammerskolen at det er svært få, eller ingen, fag der de får nok faglige utfordringer. 27,8 % svarer at det er noen fag der de ikke får nok faglige utfordringer, sier Sarromaa. Interpellasjonen behandles i kommunestyrets augustmøte den 28. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


TALENTGRUPPER I LILLEHAMMERSKOLEN

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

I norsk skole står prinsippet om tilpasset opplæring sterkt, og det er også en del av opplæringsloven. Lillehammer Venstre er opptatt av alle elever i Lillehammerskolen skal ha noe å strekke seg etter, også de faglig sterke.

Aftenposten fortalte den 19. juni i år om 11-årige Henrik som ble ferdig med mattepensum for tiende klasse. Henrik er heldig som går på skole i Oslo. Oslo kommune har nemlig i noen år hatt en egen talentsatsing. Elever på 5.-7. trinn får ekstra fordypning i enkelte emner i faget, særlig matematikk og engelsk. Utdanningsetaten i Oslo har som mål at alle barneskoler skal gi dette tilbudet. De færreste får imidlertid karakter i faget. Elever på 10. trinn får også mulighet til å ta matematikk på videregående nivå. Dette tilbudet har vi også på Lillehammer. I tillegg samarbeider Oslo kommune med Universitetet i Oslo om å tilby emner i realfag og språkfag fra høyere utdanning.

Ifølge Utdanningsdirektoratets årlige rapport Utdanningsspeilet, opplever 14 prosent norske 10.-klassinger at de mestrer skolearbeidet, men ikke blir utfordret faglig. Det er likevel femteklassinger som på landsbasis i størst grad opplever at de ikke blir nok utfordret faglig. Dette er et paradoks tatt i betraktning at elever på mellomtrinnet er mest motivert for å lære. I 2011 opplevde hele 24,9 % av femteklassinger at de ofte eller alltid ikke ble utfordret nok i skolearbeidet.

Ifølge tallene fra skolesjefen i Lillehammer kommune svarer 5,8 % av syvendeklassinger i Lillehammerskolen at det er svært få, eller ingen, fag der de får nok faglige utfordringer. 27,8 % svarer at det er noen fag der de ikke får nok faglige utfordringer. Tallene for 10.-klassinger er noe mindre, men fortsatt oppsiktsvekkende. (Elevundersøkelsen 2013/2014)

Skolen må legge til rette for at elever får mulighet til å dyrke og utvikle sitt talent. Det finnes en god del forskning som viser sammenheng mellom manglende utfordringer på skolen og atferdsproblemer.
På bakgrunn av dette foreslår jeg at:

1. Fagutvalget for oppvekst og utdanning får på seg oppgaven om å se på hvordan Lillehammerskolen kan begynne med sin egen talentsatsing i grunnskolen fra høsten 2015.

Sanna Sarromaa

Foto: Bill Keane

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**