Tiltak for en bedre skole

Denne uka har mange av våre yngste grugledet seg til i lang tid. Endelig er de store nok til å begynne på skolen. En lang reise med opplevelser og ny kunnskap er i gang, uttaler Geir Olav Knappe i Namsos Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre har tro på kunnskap for å løse framtidas utfordringer. Vi trenger kloke hoder for å løse klimautfordringene, skape moderne velferdsteknologi og utvikle norsk næringsliv.
Den største utfordringen norsk skole står overfor de kommende årene er å sikre mange nok dyktige lærere. Så godt som alle undersøkelser konkluderer med at det er læreren som er viktigst for å bedre elevenes læring. Å satse på skolen er å satse på lærerne.

Ved Namsens bredd: Fv. Trine Skei Grande, Geir Olav Knappe og Erna Solberg

Foto: Namsos Venstre

Underdekning
I 2020 kan vi ha en underdekning på 11.000 lærerårsverk. Samtidig som det er 37.000 lærerutdannete i andre yrker, er det i grunnskolen opp mot 10.000 lærere som ikke har formell kompetanse til å undervise. Det vil Venstre gjøre noe med.
Det er helt avgjørende at de 3.000 lærerne som hadde sin første arbeidsdag for ett år siden ønsker å bli værende i skolen, at rekrutteringen av nye lærere øker og at flere lærere kommer tilbake til jobbene de i utgangspunktet er utdannet til. Venstre har tro på kunnskap for å løse framtidas utfordringer. Vi trenger alle de kloke hodene for ål øse klimautfordringene, skape moderne velferdsteknologi og utvikle norsk næringsliv.

Fem av ti lærere utfører arbeidsoppgaver som naturlig tilhører andre arbeidsgrupper.

Oppskriften
Venstre har derfor lansert følgende for en god skole.
* Sats på læreren. Det ligger inne i lærerløftet at det skal etableres karriereveier i skolen slik at lærere kan stige i gradene og bli spesialiste med økt lønn og status.
* Bevilgningene til kompetanseheving for lærerne ble økt i årets statsbudsjett, og kunnskapsministeren har lovet at lærerutdanningen skal bli femårig. Dette vil Venstre se til at blir gjennomført.
* Ufaglærte lærere i skolen må få tilbud om et skikkelig kompetanseløft.
* Lærerne må ha tid til å være lærer. Vi må kutte i skolebyråkratiet, redusere forskrifter og fjerne unødvendig rapporteringskrav som stjeler tid fra lærernes tjerneoppvaver. 6 av 10 lærere bruker mer tid på møter, rapportering og administrative oppgaver enn tidligere.
* Fem av ti lærere utfører arbeidsoppgaver som naturlig tilhører andre arbeidsgrupper. Det er viktig å få flere ulike yrkesgrupper inn i skolen til å ta de andre arbeidsoppgavene, som spesialpedagoger, miljøterapeuter, helsesøstre og merkantilt personell.
* Venstre vil få inn 1.000 nye helsesøstre i grunnskolen. Mange elever slutter på skolen på grunn av faktorer som har lite med skolen å gjøre. Helsesøstre er en viktig førstelinjetjeneste med god kompetanse og erfaring med å jobbe forebyggende hos barn og ungdom. Det erviktig at hele landet har god nok dekning.

regnbuen Barnehage

Foto: aleksander Ramberg (Avisa Nordland)

* Læring starter i barnehagen. Derfor vil Venstre øke kvaliteten i barnehagen. Vi må ha mer fleksible opptak slik at barn slipper å vente i ett år for å få plass. I tillegg må vi få billigere barnehage for dem som trenger det, slik at trang økonomi ikke hindrer barnas barnehagestart.
Det vi trenger er mange nok motiverte, trygge, kompetente voksnepersoner som kan gjøre den viktige jobben i klasserommet. Det fortjener norske elever og norsk skole.

Gratulerer og lykke til på skolen alle 1.-klassinger!

Med hilsen

Leder i Namsos Venstre,

Geir Olav Knappe

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**