Mandagsmøte 25. august

Velkommen til mandagsmøte. Denne uken står sakene til ukens møter i formannskapet og oppvekststyret på agendaen. I tillegg vil vi bruke en time på å diskutere innspill til programprosessen til Agder Venstre. Har du tanker og ideer om regional politikk, så er dette en god anledning til å spille dem inn!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Saker til formannskapet:
– Ekstraordinær anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger 2014 — 2015
– Forlag til høringsuttalelse —plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad – endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20
– Høring til Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste m.v. (akuttmedisinforskriften»),
– Ny felles parkeringsregulering – høring

Saker til oppvekststyret:
– Forventninger til hjem-skole samarbeidet i Kristiansandsskolen
– Svar på oversendelsforslag fra Oppvekststyret 27.05.14 prøveprosjekt: Fritak fra karakter og eksamen i sidemål
– Høringsuttalelse – Forslag til endring i Opplæringsloven §8-1 skolebytte i mobbesaker
– Høringsuttalelse – godkjenning av ny privat skole, Kristiansand Friskole AS

Saksfremstillingene finner du som vanlig på Politisk Agenda!

Velkommen til Kongensgate 34, kl. 18.30!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**