Innkalling til nominasjonsmøte for fylkesvalglisten lørdag 8. november 2014

Det innkalles herved til nominasjonsmøte for fylkesvalglisten til Rogaland Venstre i 2015. Møtet blir lørdag 8. november 2014 kl. 11:30 på Thon Hotel Maritim i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det vil være registrering, kaffe og lett servering av rundstykker fra kl. 10:30. Så fint om alle tar sikte på å møte kl. 10:30. Det kreves nemlig litt arbeid med å telle og registrere alle stemmeberettigede før selve møtet kan komme igang.

Kampvotering på nominasjonsmøtet
Det blir kamp om førsteplassen på lista. Både Kjartan Alexander Lunde og Anja Berggård Endresen ønsker å stå på plassen. Dermed blir det votering på nominasjonsmøtet. De lokallagene som ønsker det kan gjerne diskutere kampvoteringen på sine medlemsmøter som velger delegasjonene.

Presentasjon og utspørring av toppkandidater
Nominasjonskomiteen legger opp til en samling med presentasjon og utspørring av aktuelle toppkandidater torsdag 4. september kl. 19:30 på Martinique i Stavanger.

Hvordan melde inn listekandidater fra din kommune?
Nominasjonskomiteen har i løpet av våren sendt ut informasjon om hvordan kandidater skal meldes inn. Hvis du har spørsmål til dette kan du ta kontakt med nominasjonskomiteen.

Når offentliggjøres forslag til liste?
Den blir sendt ut omtrent en måned før nominasjonsmøtet.

Hva sier vedtektene om nominasjonsmøtet?
Det er beskrevet i paragraf 6 av vedtektene.
Les vedtektene til Rogaland Venstre

Hvor mange delegater har mitt lokallag?
Delegatantallet blir bestemt ut fra antallet betalende medlemmer per 01.11.2014. Oversikt per august er sendt ut til lokallagslederne. Det er lurt for lokallagene å velge også varadelegater til nominasjonsmøtet slik at dere har valgt ekstra hvis dere får mange flere innbetalinger i høst.
Fylkesstyret tiltrer nominasjonsmøtet som delegater og trenger ikke å velges inn på lokallagene sine delegasjoner.

Hvordan velger vi delegater i mitt lokallag?
Valg av delegater fra lokallagene skjer på lokallagsårsmøte eller eget medlemsmøte i det enkelte lokallag. Slikt lokalt medlemsmøte kalles inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**