Hovedstyremøtet i Oslo Venstre 26.8.14

Hovedstyremøtet er Oslo Venstres øverste organ – her trekker de langsiktige politiske linjene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


HOVEDSTYREMØTET I OSLO VENSTRE:

Viktige saker som vil bli debattert denne høsten:
•utenrikspolitikken – mange konflikter og store humanitære omkostninger for store grupper mennesker
•tiggerforbud – denne saken er viktig for Venstre; det bygges allianser i mange BU med bl.a. Ap
•sexkjøpsloven – saken har mange sider og vil bli debattert

Hvordan engasjere bredt i politikken lokalt?
Frogner Venstres bydelslagsleder stiller spørsmål om hvordan bydelslagene kan trekker mer aktivt inn i politiske prosesser initiert av og løftet fram av våre byråd og bystyregruppe?

Espen Ophaug svarer på vegne av Oslo Venstre at organisasjoen jobber aktivt med dette, men at det fortsatt kan bli bedre. Fadderordningen styret har vis-a-vis bydelslagene er et godt tiltak. Vår tanke er at det trengs mer målrettede tiltak enn åpning for generell politisk debatt.

Hallstein Bjercke undertreker at de generelle arenaene som medlemsmøtene, hovedstyremøtet og egne debattmøter på konkrete saker, er de riktige arenaene for politisk engasjement.

Også Odd Einar Dørum understreker at gruppemøtene i bystyret er åpne for alle og at møtene åpnes med spørretime.

Hva er vi gode på?
Det er viktig at Venstre fronter vinnersakene våre i den lange valgkampen som nå starter. Guri Melby forteller at det gjøres mye for idrette – hun har nettopp åpnet Oslos kunstgressbane nr 80!

Kollektivtrafikken i byene må styrkes!

Politiske uttalelser:
Frogner Venstre har fremmet forslag om å redusere markedsføringsbudsjettet ti Oslo 2022 og heller prioritere flere breddeidrettsanlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**