Stian Lund fikk flertall for utendørs treningsapparater

Solid flertall for Stian Lunds forslag som lød slik; “Det bevilges kr 200 000,- til treningsapparater på Søndeled, Hope/sandnes og i Urheia. Det søkes om eksterne folkehelsemidler. Inndekning disposisjonsfond.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Venstre ønsker utendørs treningsapparat av god kvalitet i Urheia, Sandnes/Hope og på Søndeled

Venstre ønsker utendørs treningsapparat av god kvalitet i Urheia, Sandnes/Hope og på Søndeled
Foto: Jan Einar Henriksen

Vi bevilget penger til utendørs treningsapparater i Urheia i forrige periode, men fikk da lekeapparater. Derfor er det ønskelig med treningsapparater nå, og ikke bare i Urheia, men også på Hope/Sandnes og Søndeled påpekte Stian Lund i torsdagens bystyremøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt under kveldens bystyrebehandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**