Sykkelmuseum til Åsenområdet

Venstre er svært positive til etableringen av et sykkelmuseum i Sola, og foreslo derfor i møtet til Utvalg for arealsaker at dette kunne lokaliseres sammen med det planlagte regionale sykkelanlegget som man vil etablere på Åsen. Det vil være lettere tilgjengelig både via sykkel og offentlig kommunikasjon, og en lokalisering i en fremtidig sykkelvelodrom vil også være et naturlig tilskudd til sykkelanlegget vi ønsker å etablere i Åsenområdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Tor Helge Skretting har søkt om å bygge et sykkelhistorisk museum i hagen sin. Bygningen skal være på drøyt 70 kvadratmeter, og utenfor vil han legge til rette for at de som kommer syklende til museet kan sette seg ned og ta en rastepause under et halvtak.

På museet vil han stille ut alle gjenstandene han har samlet opp gjennom årene. Blant annet bilder, blader, utklippsbøker, suvenirer, medaljer, plakater og årsberetninger. Noen av avisutklippene han har fått tak i skriver seg helt tilbake til 1920-årene.

Administrasjonen i kommunen sa i første omgang nei til søknaden siden det skulle bygges i et LNF-område. Dette klaget Skretting på, og saken havnet så på bordet til politikerne i utvalg for arealsaker.

Rådmannen frårådet den gang politikerne å godkjenne prosjektet, men politikerne sa ja. Fylkesmannen mente så dette vedtaket var ugyldig og sendte saken tilbake til ny behandling.

Det er på bakgrunn av dette at Venstres representant Ine Marit Torsvik Bertelsen fremmet forslaget om å endre lokaliseringen til vårt fremtidige sykkelanlegg på Åsen. Bedre transporttilbud og naturlig plassering sammen med relaterte bygg, vil bare øke den kulturelle verdien av et sykkelmuseum i kommunen vår.

Sola Venstre

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**