Prøvenominasjon til bystyrelista

Ullern Venstre arrangerer prøvenominasjon til bystyrelista mandag 8. september kl. 20 på Ullern frivillighetssentral, Hoffsveien 25


Vær med å bestemme hvordan Venstres liste til bystyret skal se ut ved valget til neste år. Vi skal sette opp et forslag til liste, som skal sendes til nominasjonskomiteen. Prøvenominasjonene fra bydelsagene danner et viktig grunnlag for nominasjonskomiteens endelige forslag. Alle medlemmer som har betalt kontingent for 2014 har stemmerett på møtet. (er du i tvil om du har betalt kontingent kan du selv sjekke via “min side” på Venstre.no)

Hvis du lurer på hvordan du skal stemme har Oslo Venstres hjemmesider lagt ut kandidatpresentasjoner.

Dato: Mandag 8. september 2014
Klokkeslett: 20:00
Sted: Ullern Frivillighetssentral, Hoffsveien 25.:

Dagsorden:

01/14 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenning av innkalling og dagsorden
01.03 Valg av møteleder, -referent, protokollunderskriver og tellekorps
01.04 Vedta forretningsorden og voteringsregler

02/14 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.02 Politiske markeringssaker i bydelen
02.03 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

03/14 PRØVENOMINASJON

04/14 AVSLUTNING

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**