Skarpe skudd mot den grønne landsbyen

Randaberg kommune vet godt hvordan man graver sin egen grønne grav. Ved flere anledninger er det avholdt møter og saker er behandlet med det som Randaberg Venstre kaller for et særdeles trist utfall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Den planlagte veikorridor vest, fra Risavika til E39, skal bygges ut med 4-felt samt sykkel og gangveier i 50 meters bredde mot Hålandsvatnet. Et omfattende og uheldig inngrep i naturen som også har negative konsekvenser for bebyggelsen i Endrestø og Viste Hageby. Venstre har ved alle anledninger gått imot saken, sammen med Sp. Stor vei, kom deg vekk eller under jorden! Siste mann skal ikke vinne. Randaberg skal ikke bli et enda større veikryss! Flertallet vedtok noen små justeringer og ba om å få utredet kulvert på deler av strekningen. Det pleier jo vanligvis å ta seg noe penere ut.
Ute på Tungeenes, ved eller på golfbanen, skal det bygges luftetårn for trafikken fra E39-tunnelen. Meningen er å flytte eksosen til aktivitetsområder for landbruk og grønn fritid. Aksjoner og protester med underskrifter bidro til at det ble litt politisk debatt. Flertallet ønsket på ingen måte å forsinke Rogfast-utbyggingen. Venstre fikk for sin del ingen politisk hjelp til å fjerne utblåsingssentralene.
Ca 100 mennesker hadde møtt opp for å høre kommunen informere om 800 dekar utbygging av Sentrum øst. Både grunneiere og nære naboer skulle få sin aller første informasjon om boligen sin som skulle fjernes, hagene som skulle kuttes for å få plass til den nye bussen og om den usedvanlige boligtettheten rundt Odnaberg. De kaller det transformasjon. Ikke alle hadde tårer i øynene, men de fleste som ville bli berørt, ble stående igjen etter møtet med ubesvarte spørsmål. Det triste med planen betyr nedbygging av den grønne landsbyen. Og et irriterende og kritisk element ved planen: den nye skolen må vente på at hele planen skal behandles ferdig og vedtas. Styrt utsettelse av skolen, spør du meg. Siste informasjon om skoletomta (29.08.14): Forhandlingene mellom kommunen og Skanska pågår. Åpning av skolen kan tidligst skje 2017/2018. Opprinnelig planlagt ferdigstillelse: fem år tidligere. Herlig!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**