Kom med dine innspill: arbeidsgrupper om programmet

Oslo Venstre inviterer deg til å komme med dine forslag til hvordan programutkastet kan bli enda bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Programkomiteen la frem førsteutkastet til bystyrevalgprogram for Oslo Venstre 15. august, nå inviterer de Oslo Venstes medlemmer til å komme med innspill.

Man kan enten komme med innspill som enkeltperson, gjennom sitt lokallag eller som en del av en av de oppsatte arbeidsgruppene.

Arbeidsgruppene som blir satt opp er en videreførsel og utvidelse av arbeidsgrupper fra i vår. Da skulle de komme med forslag til politikk programkomiteen kunne ta med seg når de startet jobbingen med førsteutkastet. Nå inviterer vi deg til å være med for å skape et enda bedre programutkast i neste runde.

Gruppen som helhet sender inn sine forslag i etterkant av møtet (-eller møtene) men du kan også levere inn endringsforslag som enkeltperson.

Les førsteutkastet

Lever inn dine endringsforslag

Gruppene som settes opp er:

• Grønn by: miljø, byutvikling og samferdsel: 17. september
• Talentenes by: barnehage, skole og integrering: 24. september
• Næring og moderne by: 22. september
• Groruddalen: 25. september
• Eldre og barnevern: 16. september

Meld din interesse for å være med på [email protected] eller på facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**