Venstre i Sør-Gudbrandsdal debatterte kommunereformen

– Hele poenget med kommunereformen er å sikre en rasjonell tjenesteproduksjon i fremtiden og gjeninnføre lokaldemokratiet. De nye kommunene må kunne påta seg oppgaver de ikke har i dag. Da vil en sammenslåing av to og to kommuner ikke ha noe for seg, sier leder i Oppland Venstre, Roger Granum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Samler Venstre-lagene til større regioner

Tirsdag 2. september samlet Oppland Venstre lokallagene fra Lillehammer i sør til Nord-Fron i nord til felles styremøte som en forsmak på arbeidet med kommunereformen og mulig sammenslåing av kommunene.

Allerede nå har Venstre-lagene startet diskusjonen om hva som bør bli framtidskommunens oppgaver, hvor mange folkevalgte forvaltningsnivå som trengs og om det skal etableres et Sør-Gudbrandsdal Venstre etter modell fra Valdres Venstre som i dag består av lokallagene i seks kommuner.

Det første felles regionmøtet ble innledet av Eli Blakstad fra Fylkesmannen i Oppland, som er ansatt for å bistå kommunene i arbeidet med kommunereformen. Hun understreket behovet for et større folkelig engasjement om kommunereformen og politikernes ansvar i så måte.

– Hele poenget med kommunereformen er å sikre en rasjonell tjenesteproduksjon i fremtiden og gjeninnføre lokaldemokratiet. De nye kommunene må kunne påta seg oppgaver de ikke har i dag. Da vil en sammenslåing av to og to kommuner ikke ha noe for seg, sier leder i Oppland Venstre, Roger Granum.

– Oppland Venstre skal bidra til å styrke organisasjonens lokallag og vedtok på sist årsmøte å etablere samarbeidsarenaer basert på regioninndelingen vi hadde foran Stortingsvalget 2013. Vi har utpekt det antatt sterkeste lokallaget i hver region til å ta ansvaret for regionvise samlinger. Venstre har i sitt Stortingsvalgprogram klare meninger om at det er nødvendig med færre og større kommuner og at fylkeskommunen heller ikke er tilpasset fremtidens utfordringer. Foreløpig ønsker Venstre å utrede større regioner, sier Granum.

– Vi ønsker både åpne medlemsmøter og felles styremøter som en plattform i arbeidet mot større kommuner. Vi har en del sterke lag med god oppslutning og har tidligere samarbeidet blant annet om enkeltsaker og ikke minst mot valgene. Vi har valgt å være proaktive og tidlig finne plass i startgropa i arbeidet med kommunesammenslåinger, understreker han.

Temaet for samlingen var "2 eller 3" – to eller tre kommuner i Gudbrandsdalen, to eller tre folkevalgte forvaltningsnivå i Norge.
– Jeg føler jeg har solid støtte i Oppland Venstre for å hevde at svaret bør være to, avslutter fylkeslederen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**