Styremøte i Vågan Venstre, onsdag 24. september kl. 19.00

Tema for møtet blir kommunestyremøtet etterfølgende mandag (29/9) hvor bl.a. skolesakene i vestre Vågan og Kabelvåg skal opp, videre programarbeid og info fra fylkesnominasjonsmøtet/lokalpolitisk nettverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Hei venstrefolk i Vågan,

Vi har på veldig kort varsel fått innkalling til gruppemøte i posisjonen torsdag førstkommende kl 18:30, altså samtidig som vi hadde planlagt styremøte.

Siden det er viktige saker som skal opp på kommunestyremøtet mandag, deriblant skolesakene i Sydal/Gimsøy og Kabelvåg, er det viktig at vi er på dette møtet.

Nytt styremøte i Vågan Venstre blir derfor flyttet frem til onsdag 24. september kl 19:00 i Aust-Lofoten vgs midlertidige lokaler i gamle Lofotpostbygget, Avisgata i Svolvær (du må gjerne komme for å høre på/bidra/diskutere selv om du ikke sitter i styret). Tema for møtet blir kommunestyremøtet etterfølgende mandag (29/9) hvor bl.a. skolesakene i vestre Vågan og Kabelvåg skal opp, videre programarbeid og info fra fylkesnominasjonsmøtet/lokalpolitisk nettverk.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**