Kritisk nedbygging av matjord

Venstre er kritisk til nedbyggingen av matjord i Sola. Flertallet ved FrP og Høyre, vil videreføre nedbyggingen av matjord og som dessverre har blitt en negativ merkelapp ved Sola kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


I arealdelen av kommuneplanen, var det mange saker knyttet til statusendring av LNF-områder til boligformål. Venstre var i all hovedsak negativ til de mange endringene som innspillene til kommuneplanen foreslo.Vi synes det er sterkt beklagelig at tendensen med videre nedbygging av vår gode matjord forseres også i kommende planperiode.

Det er den beste matjorda som stadig er under et utbyggingspress. Dette til tross for uttalte politiske mål om å begrense nedbyggingen av matjord. “Hensynet til matjorda var blant argumentene som forkjemperne av utbyggingen av blant annet Kvithei dro frem da den saken var under behandling og nå skal de sikre seg i både pose og sekk uttaler gruppeleder i Venstre”, Anja Berggård Endresen seg.

Foto: CHL

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**