Invitasjon til møte 22. okt, kl 19:00 på Vestby Rådhuset; hovedtema: landbruk

Vestby Venstre oraniserer et åpent møte 22. oktober på Vestby Rådhuset, fra kl 19:00. Alle medlemmene er invitert til diskusjoner og tankeveksling. Ikke medlemmer er også hjertlig velkommen!

Vestby Bondelag kommer for å dele deres innsikter om dette viktige området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Vestby Venstre organiserer et åpent møte 22. oktober på Vestby Rådhuset, fra kl 19:00. Alle medlemmene er invitert til diskusjoner og tankeveksling. Ikke medlemmer er også hjertlig velkommen!

Hovedtema for møtet er landbruk.

Vern av dyrket mark og bærekraftig, miljøvennlig landbruk er viktige saker for Venstre, også i vår kommune. Vi er glad for at Vestby Bondelag kommer for å snakke med oss og dele deres innsikter om dette viktige området.

Etter diskusjonen rundt landbruk skal vi også åpne for innspill om følgende saker:
⁃ valgprogram
⁃ valgliste
⁃ andre saker
⁃ møtedatoer fremover

Vær med!
Har du lyst å være (litt) mere aktivt? Kjenner du noen som er interessert i (lokal)politikk? Ta dem med! Vi trenger gode folk fra hele kommunen som kanskje lurer på å bli engasjert eller har ting på hjertet.

Så: vil du være med å bestemme hvilke konkrete ideene og sakene Vestby Venstre vil stå for og arbeide med ved neste valg? Kom!

Fint om du melder deg på ved å sende meg en epost på [email protected]

Med vennlige hilsen,

Arjo van Genderen
Leder, Vestby Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**