Venstre’s International Committee 2014-2016

Venstre is the liberal party of Norway. Venstre’s International Committee (Internasjonalt utvalg) is appointed by Venstre’s board.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Venstre

Chair
Rebekka Borsch
Tel. +47 400 44 474
E-mail: [email protected]

Members:
Øyvind Eggen
Erling Kvernevik
Naomi Røkkum
Joachim Nahem
Sofie Høgestøl
Ragnhild Holmås
Håvard Sandvik
Tor-Hugne Olsen

Sideorganisasjonene vil møte med en representant hver.

Mandat:
•Bistå partiet og stortingsgruppen i utviklingen av politikk, utarbeide posisjonsnotater og fremme aktuelle forslag til møter og prosesser i partiet.
•Lage et skoleringsopplegg på internasjonal politikk til bruk på lokale samlinger og medlemsmøter. Medlemmer i IU avholder skoleringen der det er aktuelt.
•Arrangere et møte av internasjonal karakter i løpet av perioden, og et seminar i året for medlemmer.
•Legge til rette for bruk av ressurspersoner på internasjonal politikk i organisasjonen inn mot aktiviteter, arbeid med relevante saker i Stortinget og partiorganisasjonen og i det internasjonale arbeidet Venstre deltar i.

Mandate:
•Assist the party and parliamentary group in the development of policies, prepare position papers and promoting appropriate proposals for meetings and processes of the party.
•Creating a training program on international policy to use at local meetings and membership meetings. Members of the IU holds schooling where applicable.
•Arrange a meeting international character during the period, and a seminar a year for members.
•Facilitate the use of experts on international politics in the organization towards activities, work with relevant issues in Parliament and the party organization and in international efforts Venstre participate.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**