Et liv som norsk

De lengeværende asylbarna lever en usikker oppvekst hvor hverken foreldrene eller barna har kontroll over egen livssituasjon. I media har de rødgrønne, ved SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, gitt bl.a. Venstre kritikk for å ikke gjøre nok for asylbarna. Iselin Nybø og Maria Serafia Fjellstad svarer på kritikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

De siste ukene har miljøet i Kvæfjord slått ring om to av sine familier. En nigeriansk mor med sine fire barn er sendt ut etter fem år i Norge. En angolsk familie med tre barn har gått under jorden for å unngå utsendelse etter ti år i Norge, et land hvor alle tre barna er født. De lengeværende asylbarna lever en usikker oppvekst hvor hverken foreldrene eller barna har kontroll over egen livssituasjon. For barn er både tre, fem, sju og åtte år et hav av tid. Framtid og håp er for disse barna fremmedord. I media har de rødgrønne, ved SVs stortingsrepresentant Karin Andersen, gitt bl.a. Venstre kritikk for å ikke gjøre nok for asylbarna.

Venstre har over mange år arbeidet for bedre løsninger for nettopp de lengeværende asylbarna. I 2012 la vi fram åtte konkrete tiltak i Stortinget for asylbarna, hvor vi blant annet foreslo en endring i utlendingsloven slik at “jo viktigere avgjørelsen er for barnet, desto mer skal det til for å la innvandringsregulerende hensyn få forrang.” Dette ble stemt ned av stortingsflertallet.

I 2012 foreslo vi også å ratifisere Barnekonvensjonens nye klageordning, noe som ville sikret rettssikkerheten til alle barn som bor i Norge. Det fikk bare daværendes opposisjons stemmer.

Asylbarna var blant sakene Venstre prioriterte i samarbeidsavtalen med Regjeringen. Til tross for at vi var i mindretall, lyktes vi få på plass en plan om å finne en varig løsning for de lengeværende asylbarna. Venstre skal være de første til å si at vi gjerne skulle sett avtalen enda bedre. Særskilt ønsker vi, som Unicef Norge også har påpekt, at barnas rett til å bli behandlet som selvstendige rettssubjekt blir ivaretatt. Barnas rettigheter må veie tyngre enn foreldrenes feil. Et forslag fra Regjeringen har nå vært på høring, og fortsatt må arbeid gjøres før en lovtekst kan vedtas.

Behandlingen av de lengeværende asylbarna er en rødgrønn unnlatelsessynd som de borgerlige partiene nå må rydde opp i. For Venstre haster det å få på plass et regelverk. Et hav av tid risikerer å renne vekk.

Maria Serafia Fjellstad, leder Harstad Venstre
Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**