Venstre vil ha yrkesfagløft

Venstre sammen med Høyre og FrP foreslår et yrkesfagløft i sitt felles budsjettfremlegg til Sør-Trøndelag fylkeskommune. Vi ønsker å bevilge 34 millioner mer til skolen, med særlig adresse til bedring av yrkesfagene, sier fylkestingsgruppeleder Elisabeth Paulsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Gjennomføringsgraden i den videregående skole i Sør-Trøndelag har sunket fra 71 % til 69 % til tross for målsetting om 78%. Spesielt er yrkesfagene utsatt. Vi mener derfor denne viktige delen av vår utdanning må styrkes, gjennom blant annet flere læreplasser og ikke minst større grad av praksisrettet undervisning. Vi ønsker å gi skolene en mulighet til en mer spesifikk yrkesrettet utdanning i fellesfagene, uttaler Paulsen.

 Venstres gruppeleder i Fylkestinget, Elisabeth Paulsen.

Venstres gruppeleder i Fylkestinget, Elisabeth Paulsen.

Hovedtillitsvalgt i Undervisningsforbundet i Sør-Trøndelag, Hans Lieng, sier i en kommentar til forslaget at» det er en nokså gjennomgående praksis å slå sammen grupper fra lik og ulik yrkesutdanning i fellesfagene». Han uttrykker dermed at utdanningsforbundet ser positivt på forslaget og kan til fulle understreke behovet for denne styrkingen.

Andre fylker, for eksempel Rogaland viser til en mye høyere gjennomføringsgrad når de blant andre tiltak satser på ekstra lærerdekning i fellesfagene.

I tillegg til satsingen på skole har også Venstre, Høyre og FrP lagt inn nesten 50 mill til å begrense forfallet på våre fylkesveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**