Ovesen tyr til polemiske triks

Stig Vaagans svar til Geir Ove Ovesens angrep på Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Svar til Geir Ove Ovesen
I tittelen til leserinnlegget 17.9.14 står det at «Venstre tøffer seg» i jernbanesaken. Et artig ordspill, fulgt opp av å «komme på banen». Flinkt gjort, og jeg synes det er morsomt språklig.
Det jeg ikke synes er spesielt morsomt, er at Ovesen til de grader tyr til billig politisk polemikk.
Ovesen mener at Arbeiderpartiet bygger sin politikk i denne saken på saklig informasjon, mens andre «ikke har peiling». Han tyr her til et velkjent polemisk triks ved å rakke ned på motstandere, men samtidig tilsynelatende innrømme egne mangler. (Arbeiderpartiet har visstnok heller ikke «peiling»). Samtidig, ved å legge til et «Forskjellen er at vi (Arbeiderpartiet) innrømmer det», forsøker han å vise at det er Arbeiderpartiet og ingen andre som vet veien videre.
Ovesens poeng er at Arbeiderpartiet er ydmyke overfor fagkunnskap mens andre ikke er det. Jeg spør meg derfor hva slags innsikt Ovesen har som alle vi andre ikke har, som gjør at han og ikke vi forstår at vi må støtte oss på fagkunnskap. Her rammer Ovesen ikke bare Venstre, men også Høyre, Pensjonistpartiet, og også tidligere uttalelser fra arbeiderlaget Hamar Vest, som i fjor høst uttalte negativt til H1.
I Hamar Venstre har vi ved gjentatte anledninger sagt at vi ønsker å se på flere alternativer til trasevalg for dobbeltspor gjennom Hamar, nettopp fordi vi ønsker å se resultatene av «tekniske undersøkelser av fagfolk, kostnadsberegninger og høringer», med andre ord utredninger om muligheter. Sagt på en annen måte — vi bygger ikke vår politikk på «skisser» fra andre, slik Ovesen hevder. Når det gjelder Folkeaksjonen, er deres arbeid i stor grad bygget på tall fra Jernbaneverket. Dette kan han for øvrig ta med Folkeaksjonen selv.
Vi konstaterer at vi i Hamar Venstre og Arbeiderpartiet er uenige om én viktig ting — vi mener at en nedbygging av strandsonen ikke bør være et av alternativene for dobbeltspor gjennom Hamar. Vi ønsker å åpne opp byen mot Hamars største aktivum, Mjøsa, slik at vi får en symbiose mellom det urbane og rekreasjonsområdene langs stranden. Dette er svært viktig i den langsiktige byplanleggingen for Hamar, slik vi ser det. For å unngå misforståelser: vi er klar over at Arbeiderpartiet verken har landet på H1 eller andre alternativer. (Merk; vi beskylder likevel ikke meningsmotstanderne våre for å «ikke ha peiling», slik Ovesen gjør).
Hamar Venstre er åpne for både H5 og H6 (stasjon ved Vikingskipet) og H2 (under byen) i forskjellige varianter. For å finne den beste løsningen er vi avhengig av videre utredninger. Å antyde at ikke Hamar Venstre vil støtte seg på utredninger fra fagmiljøene er en usannhet som ikke kan stå uimotsagt.
Vi ser det som viktig å løfte blikket og ikke kaste oss inn i polemikk rundt jernbanespørsmålet, men heller tenke langsiktig. Det innebærer blant annet at hele det politiske miljøet må engasjere seg for å få dobbeltsporet til Hamar, og helst videre til Brumunddal, slik vi fikk positive signaler om i forrige uke. Dette arbeidet kan for øvrig utmerket vel foregå parallelt med diskusjonen om trasévalg.
Avslutningsvis vil jeg gjerne henstille Ovesen til å ikke strø om seg med begreper som «populisme», «stemmefiske» og «skremselspropaganda». Dette er begrep som kan slå tilbake på noen hver. Dessuten finnes det ikke snev av konstruktiv tenkning rundt jernbanespørsmålet i dem.
La oss heller diskutere saklig og uten gruppekarakteristikker.

Stig Vaagan,
leder Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**