Nominasjonsmøte 11. november

Osterøy Venstre har nominasjonsmøte i rådhuset i Lonevåg tirsdag 11/11 kl 19:00, foran neste års heradsstyreval. Medlemmer og sympatisørar er velkomne. Det blir diskusjon om både valkomitéens framlegg til liste og om valprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Kjære Venstrevenn!

Nett no legg vi grunnlaget for eit godt lokalval for Venstre på Osterøy i 2015. Styret i laget har sett ned ein valkomité som har vore i kontakt med mange av dykk. I tillegg har vi ein programkomité som svært gjerne vil kome i kontakt med dykk. Valkomitéen har klar sitt forslag med 15 namn. Programkomitéen har mange idéar dei gjerne vil presentere og drøfte.

Det vert derfor invitert til nominasjonsmøte:

Tirsdag 11. november klokken 19:00 på Rådhuset i Lonevåg.

Dagsorden:
1. Presentasjon av styret og andre aktive i Osterøy Venstre, kva me gjer og planlegg.
2. Valkomitéen sitt forslag til liste til heradsstyrevalget. Presentasjon av kandidatar, diskusjon og moglegheit til å fremje eigne kandidatar.
3. Programkomitéen sitt framlegg til program. Status nett no, med høve til diskusjon og spørsmål.
4. Eventuelt

Venleg helsing,
Osterøy Venstre

Framlegg til valliste frå valkomitéen:
1. Kjersti I Vevatne, Hauge (kum)
2. Jarle Vik, Valestrand (kum)
3. Vidar Pedersen, Valestrand
4. Bjørn Tore Sund, Fotlandsvåg
5. Martin Krossnes, Haus
6. Åshild Rød, Hauge
7. Knut Mathisen, Lonevåg
8. Ann Christin Reigstad, Valestrand
9. Merete Gran Reigstad, Valestrand
10. Christian Lampe, Lonevåg
11. Gyda Tveiten Lewis, Hosanger
12. Vigleik Kalland, Valestrand
13. Torill Magnussen, Valestrand
14. Rolf Kalland, Hauge
15. Magnhild Helene Tysse, Tyssebotn

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**