Grønn byutvikling på Strømmen

Sterk vekst stiller Skedsmo overfor vanskelige valg når vi skal lage rom for alle som kommer. Det er nå vi har sjansen til å sikre en grønn byutvikling på Strømmen, skriver varaordfører Boye Bjerkholt (V) i et leserinnlegg i Romerikes Blad i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Den sterke veksten i Skedsmo stiller oss overfor vanskelige valg når vi skal lage rom for å huse alle de nye menneskene som skal bo i vår kommune. De valgene vi gjør i dag, kommer til å bli stående i mange tiår fremover. Da er det viktig at vi sikrer en sterk politisk styring som ivaretar fellesskapsinteressene og som sørger for en utvikling på innbyggernes, og ikke utbyggernes, premisser.

Det er bakgrunnen for at kommunestyret har satt i gang en områderegulering i Strømmen Øst. Formålet er å sikre at utviklingen i dette området skjer innenfor en ramme som ivaretar fellesskapsinteressene, slik som attraktive byrom på bakkeplan, grønne parker og luft mellom bygningene. Eksempelet på det motsatte finnes på den andre siden av Strømsveien, der boligborgene står som noen kolosser tett i inn mot et smalt fortau. Strømmen trenger ikke mer av det.

En god byutvikling handler ikke bare om høyder. Den handler om variasjon, om samspill mellom bygninger, og om det som skjer på bakken. Et lavbygg på tre etasjer som går helt ut til fortauet rundt hele kvartalet kan være et mye mer dominerende element i en by enn et smalt bygg på seks etasjer med åpne plasser og mye luft rundt.

Arbeiderpartiets Jørgen Vik drar til Vålerenga for å hente inspirasjon til utviklingen av Strømmen. Der står småhusene tett i tett, uten luft mellom husveggene, og kloss inn på fortauet. Det er en type byutvikling som ikke passer inn med Venstres ønsker for fremtidens Strømmen.

Når Strømmen skal vokse og ta sin andel av den sterke befolkningsveksten i hovedstadsområdet, mener Venstre at det er viktig å bruke veksten som en mulighet til å ta nye grep som sikrer at fellesskapet får mer tilbake. Fortetting må ikke bare handle om byggene som folk skal bo i, men om rommet mellom husene der folk skal bevege seg og oppholde seg. Og det må ikke bare handle om absolutte høyder på byggene, men om hvordan byggene tilpasser seg sine omgivelser på en måte som gir variasjon og mangfold, luft mellom husene, grønne parker og attraktive byrom.

De grepene vi gjør i dag, enten de er gale eller riktige, vil bli stående i lang tid fremover. Det er nå vi har sjansen til å sikre en grønn byutvikling på Strømmen.

Boye Bjerkholt (V)
Varaordfører i Skedsmo kommune

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**