Interpellasjon om attraktive boligtomter

Venstre sender idag en interpellasjon til ordføreren. Interpellasjonen vil bli fremmet i neste kommunestyremøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Interpellasjon

Ordfører Anita Ihle Steen

Attraktive boligtomter i Moelv

Ringsaker ønsker å tiltrekke seg flere innbyggere, og kommunen ønsker å være en god oppvekstkommune for barn og unge. Ringsaker kommune er så sentralt plassert i Innlandet at stadig flere ser en etablering her som svært interessant, både når det gjelder næring og husbygging. Moelv by ligger spesialt sentralt i «Mjøsbyen», med et stort arbeidsområde innen kort avstand. Det er et stort og økende behov for både leiligheter, småhus og eneboliger. Vi ser nå en gledelig utvikling med stor etterspørsel etter byggeklare attraktive tomter for bygging av eneboliger i Moelv området. Fine utsiktstomter som ble lagt ut for salg for et par år siden er nå solgt og byggingen er i gang.
Meglerne forteller om stor interesse for byggeklare attraktive tomter til bygging av enebolig. Det har i det siste vært vanskelig å finne slike tomter til denne kjøpergruppen, og flere mulige kjøpere har måttet se seg om etter tomt andre steder.
Mitt spørsmål til ordfører/rådmann er:
Kan vi politisk og administrativt få fortgang i etablering av byggeklare tomter som er attraktivt plassert med god utsikt og med romslighet. Hva er status nå?

Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**