Nominasjonsmøte i Oslo Venstre

Oslo Venstres nominasjonsmøte finner sted på Håndverkeren lørdag 15. november

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Oslo Venstres nominasjonsmøte finner sted på Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter i Rosenkrantzgate 7 lørdag 15. november 2014.

Møtestart er satt til 11.00 og møteslutt er anslått til 17.00

I forkant av aktuell politisk debatt vil andreutkastet til bystyreprogram presenteres av programkomiteens leder, Erik Borge Skei. Oslo Venstres bystyreprogram vedtas på årsmøtet 7 -8 februar 2015.

Nominasjon
Oslo Venstres nominasjonskomite har lagt frem et forslag til liste, denne blir lagt til grunn ved voteringen.

Det er lov til å foreslå seg selv eller andre til plasser på listen i stedet for den nominasjonskomiteen foreslår (“benke”). Man må da foreslå seg selv opp mot en konkret person. Den som får over halvparten av stemmene får plassen på listen. Les mer her. Det er god skikk å varsle benking på forhånd. Den som blir benket er den første som skal vite om det.

Det vil være anledning til å kjøpe kaffe og mineralvann på Håndverken og det finnes gode anledninger til å spise lunsj i nærområdet.

Nominasjonskomiteens innstilling
Møtebok

Program for dagen
Kl. 11.00
01. Åpning og konstituering
02. Godkjenning av innkallingen
03. Godkjenning av dagsorden og kjøreplan

Kl. 11.30
04. Presentasjon av andreutkastet til bystyrevalgprogram
05. Aktuell politisk debatt

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.00
06.01 Nominasjonskomiteens leder legger frem innstillingen
06.02 Generell debatt om listeforslaget

Kl. 14.30
06.03 Valg av listekandidater

Kl. 16.30
06.04 Delegasjon av myndighet til suppleringer
06.05 Valg av tillitsvalgte for listen.

Kl. 16.45
07. Avslutning og appeller.

Kl. 17.00 Slutt for dagen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**