Venstre vil satse på Rjukanbanen

Venstre har i sitt alternative statsbudsjett for 2015 foreslått en økt satsning på tekniske og industrielle kulturminner, blant de prioriterte prosjektene er Rjukanbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Jernbane, tog, skinner

I programmet står det at Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på mangfoldet, utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn.

Venstre mener at Rjukanbanen er en av landets viktigste industrielle kulturminner, Venstre har derfor også kommet fram til at Rjukanbanen skal være blant de 14 nasjonale tekniske og industrielle kulturminner som det bør satses på, Venstre sentralt har med denne bakgrunnen foreslått å sette av 9,6 mill. til disse prosjektene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**