Venstres budsjett: Penger til Teater Avant Garden og dobbeltspor

Sør-Trøndelag Venstre har fått gjennomslag for sine prioriteringer i Venstres alternative statsbudsjett, som ble lagt fram i dag. Går postene gjennom budsjettforhandlingene med regjeringa, settes det av planleggingsmidler til dobbeltspor mellom Melhus og Værnes, og Teater Avant Garden kan flytte inn i nye lokaler på Rosendal.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Teater Avant Garden til Rosendal

Da regjeringas forslag til budsjett ble lagt fram i oktober, var det foreslått en økning til 1,1 millioner til Teater Avant Garden. Beløpet representerer en vesentlig økning i forhold til foregående år, men utgjør allikevel bare en tredel av det teatret har søkt om i forbindelse med flytting til nye lokaler i det gamle Rosendal kino. Etter en grundig prosess i fylkespartiet besluttet styret i Sør-Trøndelag Venstre derfor å sette Teater Avant Garden øverst på prioriteringslista inn mot budsjettprosessen i Venstre.

– Skal vi få Avant Garden inn i nye lokaler på Rosendal, er det helt avgjørende at den økonomiske støtten kommer i 2015, forklarer fylkesleder Trond Åm i Sør-Trøndelag Venstre som bakgrunn for hvorfor fylkespartiet valgte å prioritere teatret i år. Venstres stortingsgruppe har vært lydhøre overfor fylkespartiets ønsker, og har tilgodesett Teater Avant Garden med 3,1 millioner kroner – to millioner mer enn regjeringas forslag. Forslaget innebærer også en forpliktende opptrappingsplan i kommende statsbudsjetter.

Åm forteller at det var erfaringene med prioritering av Steinmeyer-orgelet i revidert statsbudsjett tidligere i år som var avgjørende for at styret valgte å sette teaterhuset øverst denne gangen. I forhandlingene med regjeringa lyktes det KrF og Venstre å få gjennomslag for at Staten dekker seks millioner kroner av de totale oppussingskostnadene.

 Med 3,1 millioner i støtte og en forpliktende opptrappingsplan for kommende statsbudsjett, blir det flytting til Rosendal for Teater Avant Garden.

Med 3,1 millioner i støtte og en forpliktende opptrappingsplan for kommende statsbudsjett, blir det flytting til Rosendal for Teater Avant Garden.

Flytog til Værnes

Blant de viktigste valgkampsakene for Sør-Trøndelag Venstre var flytog til Værnes, altså dobbeltspor mellom Melhus og Værnes. Dette har Venstre avsatt planleggingsmidler til i sitt alternative statsbudsjett, innenfor en jernbaneramme på 240 millioner kroner. I tillegg vil Venstre videreføre Framtidens byer, et samarbeid mellom de største byene i Norge for å redusere klimagassutslippene, samtidig med at partiet dobler belønningsordningen for kollektivtransport – noe som innebærer 170 millioner kroner mer til Trondheims-regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**