Fylkestinget: Tord Husveit fra Eidsvoll på 03.plass på fylkestingslisten

Tord Hustveit fra Eidsvoll erobret 03.plassen på Akershus Venstres fylkestingsliste på nominasjonsmøtet i går. Solveig Schytz fra Ås fikk 01.plassen og Eirik T. Bøe fra Bærum vant 02.plassen. Øvre Romerike er sterkt representert blant de øverste kandidatene på listen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


78 delegater fra hele Akershus benket seg på Galleriet i Oslo (der fylkestinget vanligvis har møter) i går kveld, for å sette opp Akershus Venstres liste ved fylkestingsvalget neste år. På tre av de åtte første plassene var nominasjonskomiteen delt i sin innstilling, så det var knyttet en viss spenning til avstemningene på møtet.

Venstre har siden 2007 vært en del av et ikke-sosialistisk flertall i fylkestinget; der Høyre, FrP, Venstre og KrF samarbeider om å styre fylkeskommunen. I denne valgperioden har Venstre tre representanter i fylkestinget; Solveig Schytz fra Ås, Siri Engeseth fra Bærum og Inge Solli fra Nittedal. De to sistnevnte hadde takket nei til gjenvalg.

Før selve nominasjonen startet presenterte stortingsrepresentant Abid Q. Raja Venstres utgangspunkt for forhandlingene med regjeringen og KrF om statsbudsjettet for 2015.

Nominasjonskomiteens nestleder Anniken Holtnæs presenterte innstillingen. Komiteens leder Øystein Smidt fra Nes var opptatt med budsjettbehandling i kommunen.

Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre.

Foto: Silje England Garshol

Nåværende gruppeleder Solveig Schytz var innstilt på 01.plass, og ble valgt ved akklamasjon. Hun er også leder i Akershus Venstre og 1.vara til Venstres sentralstyre.

Eirik T. Bøe

Foto: Christoffer Biong

På 02.plass var Eirik T. Bøe fra Bærum innstilt. Han er organisatorisk nestleder i Akershus Venstre. Han ble utfordret av Lars Peder Nordbakken fra Gjerdrum, foreslått fra Nittedal av Inge Solli. Men Eirik T. Bøe vant flertallets tillit, og ble nominert på 02.plass.

På 03.plass var det delt innstilling fra nominasjonskomiteen; flertallet hadde innstilt Lars Peder Nordbakken fra Gjerdrum, mindretallet hadde Tord Hustveit fra Eidsvoll. I tillegg ble Åse Birgitte Skjærli fra Nes foreslått. Hustveit og Skjærli fikk flest stemmer, og gikk videre til 2.valgomgang. Den vant Tord Hustveit. Han ble dermed nominert på listens 03.plass.

Også på 04.plass var det delt innstilling. I og med at nominasjonskomiteens flertallskandidat Tord Husveit var nominert på 03.plass ble mindretallets kandidat Njål Vikdal fra Asker nominert ved akklamasjon.

På 05.plass var Åse Birgitte Skjærli fra Nes innstilt av nominasjonskomiteen. Camilla Hille fra Ski ble foreslått, men Åse Birgitte Skjærli vant avstemningen og ble innstilt på 05.plass.

På 06.plass var Lars Peder Nordbakken fra Gjerdrum innstilt av nominasjonskomiteen. Han ble valgt ved akklamasjon.

På 07.plass var Camilla Hille fra Ski innstilt av nominasjonskomiteen. Hun ble valgt ved akklamasjon.

På 08.plass var Hulda Tronstad fra Bærum innstilt av nominasjonskomiteen. Hun ble valgt ved akklamasjon.

På 09.plass var Akershus Unge Venstres leder Tiril Eid Barland innstilt av nominasjonskomiteen. Ingvild Vevatne fra Asker ble foreslått. Tirild Eid Barland vant avstemningen og ble nominert på 09.plass.

På 10.plass var Erik Lundeby fra Frogn innstilt av nominasjonskomiteen. Han ble valgt ved akklamasjon.

Resten av listen vil bli lagt ut på Akershus Venstres hjemmeside. Listen inneholder 49 navn, som er iht. Valgloven: Antallet fylkestingsrepresentanter (43) + seks.

Per Aage Pleym Christensen fra Eidsvoll og Kjartan Almenning fra Venstres Hovedorganisasjon var møteledere. Fylkessekretær Morten Skåningsrud fra Hurdal hadde ansvaret for de organisatoriske forberedelsene og den praktiske gjennomføringen av møtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**