Spikeren i kista for fjorddeponi

– Miljødirektoratet sitt nei til fjordeponi i Førdefjorden må legge fjordeponisaken død. Det sier leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Faglig grunnlag sier nei
Elvestuen er fornøyd med at Miljødirektoratet på et miljøfaglig grunnlag fraråder å dumpe gruvemasse i den nasjonale laksefjorden, på bakgrunn av de ferske tilleggsundersøkelsene. Nylig har også Fiskeridirektoratet valgt å opprettholde sine innsigelser av hensyn til biologisk mangfold og sterke samfunnsinteresser knyttet til fiskeri og sjømatnæringene.

– I regjeringserklæringa kan vi lese om at regjeringen vil drive kunnskapsbasert styring, legge føre-var prinsippet til grunn og de peker også på viktigheten av å sikre fremtiden for fiskeri- og havbruksnæringen. Dersom regjeringen nå velger å åpne for deponi så setter de til sides alt dette, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Sveinung Rotevatn

– En samlet fiskeri- og havbruksnæring som står for enorm verdiskaping og mange arbeidsplasser i området, har nylig sendt et opprop der de går i mot planene. Mer entydige råd kan vi ikke få, sier Elvestuen.

Deponi kolliderer med miljø – og næringsinteresser
Utredningene viser helt klart at denne saken ikke bare handler om miljø mot næring, men at vi her har kolliderende næringsinteresser også.

– Verdiene i fjorden er for viktige til at vi skal sette de på spill for kortsiktige næringsinteresser og attpåtil på bekostning av langsiktige næringsinteresser som fiskeri og havbruk representerer, understreker Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

– Føre-var prinsippet må ligge til grunn og nå har de to relevante direktoratene Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet styrket kunnskapsgrunnlaget for å si nei til sjødeponi i Førdefjorden, mer entydige faglige råd kan vi ikke få, sier Elvestuen.

– Konklusjonene fra Miljødirektoratet må få avgjørende vekt hos regjeringen. En regjering som baserer politikken sin på kunnskap må si nei til sjødeponiet, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**