Årsmøte og andre møter/frister fremover

Sagene Venstre holder sitt årsmøte i Desember

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Sagene Venstre holder sitt årsmøte 9 Desember, kl. 18:00.
Innkalling med saksliste og møtested kommer, men vi oppfordrer til å sette av datoen allerede nå!

Det er valg på årsmøtet i år. Det skal velges ny leder, nestleder, samt styremedlemmer. Desom du vil foreslå kandidater, kan dette gjøres til valgkomitéen, ved Sten J. McNeil Ånnerud. Husk at det også er mulig å foreslå seg selv…

Det er lokalvalg til neste år, og den lokale nominasjonsprosessen til BU-listen er igang, likeså arbeidet med vårt lokale valgprogram. Vi oppfordrer våre medlemmer til å komme med forslag på kandidater til listen og å komme med innspill til programmet som vi skal gå til valg på i bydelen. Disse forslagene rettes til henholdsvis Inge Carlén og Sten J. McNeil Ånnerud.

Vi har satt en frist til 30 November for innspill til programmet og kandidater til styret. Dette for å kunne behandle forslagene til årmsøtet den 9 Desember, hvor vi vil legge fram et førsteutkast. Det er selvfølgelig åpent for benkeforslag på selve årsmøtet, i henhold til vanlige valgprosesser.

Vi holder lokalt nominasjonsmøte 27 Januar 2014, sted og innkalling vil komme senest 14 dager før dette møtet.

Vi ser frem til deres forslag, og til å sees på årsmøtet den 9. Desember!

Vel møtt!

Styret i Sagene Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**