Program: Venstre har både vilje og evne til å skape det grønne skiftet

Programkomiteen i Oslo Venstre la mandag frem 2. utkastet til nytt bystyreprogram for perioden 2015-2019. — Dette er et grønt, liberalt, sosialt og kunnskapsbasert program som vi vil styre byen med i fire nye år, sier Erik Borge Skei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Les andreutkastet her

Kom med endringsforslag. Siste frist for innsending er søndag 4 januar.

– Venstre er partiet som har både viljen og evnen til å gjøre Oslo til en bærekraftig, grønn by. Programmet skisserer gjennomgående tiltak som virkelig monner og bringer oss nærmere et nullutslippssamfunn. I Oslo skal det være enkelt og naturlig å ta grønne valg i hverdagen. Vi skal bygge T-bane til Fornebu og Ahus, ny sentrumstunnel, og gjennomføre et sykkelløft som ikke er sett i Norge til nå, sier Erik Borge Skei som har vært leder av programkomiteen.

Borge Skei understreker at dette er et fremtidsrettet program, der barn og unge står sentralt.

– En prioritering av skole, barnehage og oppvekst er en del av grunnmuren i Venstres politikk. Osloskolen skal holde europeisk toppklasse, utjevne sosiale forskjeller og bidra til å gi alle like muligheter. Her skal vi vise hva vi mener når vi sier at vi vil "satse på læreren", sier Borge Skei.
Programmet legger også vekt på byutvikling, og vil bygge Oslo videre både som storby og nær by.

– Venstre er opptatt av hvordan Oslo henger sammen. Det handler blant annet om å kombinere store grep som Fjordbyen med nærmiljøtiltak. Vi må øke takten i boligutbyggingen, og gjennom målrettet vekst skape nye områder vi alle kan være stolte av. Kultur, idrett, næring og infrastruktur må utvikles parallelt. Samtidig må vi øke ekstrasatsingen i områder som trenger det mest, både i Groruddalen, i sør og i indre by, sier Borge Skei som også fremhever viktigheten av regionalutvikling.

– Vi må sørge for at Oslo går i bresjen for en bærekraftig, grønn vekst i hele Osloregionen, og på sikt en ny skandinavisk storbyregion gjennom høyhastighetstog til København. Oslo skal være konkurransedyktig også internasjonalt.

Venstres sosiale profil er godt synlig i det nye programutkastet.

– Det er Venstre som daglig i byråd sørger for at Oslo er en by med et stort hjerte, også for mer sårbare grupper. Venstres politikk er sosial, samtidig som den legger opp til et åpent og raust samfunn fritt for diskriminering, der alle kan dyrke sitt talent. Vi mener kontantstøtten motvirker en positiv samfunnsutvikling og går i programmet inn for en prøveordning der kontantstøtten avvikles i Oslo og pengene heller brukes blant annet på gratis kjernetid i barnehagen, sier Borge Skei.

Borge Skei understreker at de 620 endringsforslagene som kom til førsteutkastet, og alle andre innspill i prosessen, har gjort andreutkastet bedre.

– Svært mange har bidratt, og dette er et program som hele Oslo Venstre skal føle eierskap til. Jeg mener det allerede er en god oppskrift på hvordan vi kan styre byen i fire nye år, men ser frem til at organisasjonen nå skal ta diskusjonen videre, avslutter Borge Skei.

Frist for innspill til 2. utkastet er 1. januar 2015 Oslo Venstres bystyreprogram blir så endelig vedtatt på Årsmøtet 7.- 8. februar 2015.

Erik Borge Skei
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**