Bli kjent med listekandidat Øystein Goksøyr

Øystein (foto kommer) har solider røtter i Venstres tradisjon, og er ikke minst opptatt av teknologi og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Øystein Goksøyr
Kandidat til lokalvalget for Bærum Venstre

Jeg er oppvokst i en Venstrefamilie på Runde og flyttet til Bærum for 20 år siden der jeg bor sammen med kone og to barn på Høvik og er styremedlem i Høvik Verk Vel.

I 2007 meldte jeg meg inn i Bærum Venstre og ble valgt inn i styret i 2014 der jeg er ansvarlig for miljø og transport delen av programarbeidet.

Venstre er mitt parti fordi vi tar klima og miljø på alvor, kjemper for å redusere skadene som følge av global oppvarming og tar vare på naturen og det biologiske mangfoldet.

Jeg er utdannet sivilingeniør fra NTNU og jobber som leder i DNV GL der jeg jobber med maritim sikkerhet og miljø. Min kjernekompetanse er klima, miljø, teknologi, transport og næringsliv.

Jeg er opptatt av at Bærum skal være en grønn og bærekraftig kommune der kombinasjonen av høy vekst og naturvern løses ved en helhetlig areal-, transport- og miljøpolitikk.
I løpet av det siste året har jeg frontet tre viktige saker som jeg ønsker å jobbe videre med som folkevalgt for Bærum Venstre:
– Etablere Fjordveien i indre Oslofjord som et miljøeffektivt alternativ til veitransport, f.eks. el-ferge til Fornebu.
– Ta ut miljø og klimagevinstene i nye E18 til fulle i form av økt satsning på kollektivtrafikk, el-bil, sykling, gange og tettstedsutvikling i kollektivknutepunkt.
– Legge til rette for miljøsmarte gründerløsninger og innovasjon i Bærum som bidrar til å redusere klimautslippene, f.eks. bildeling av el-biler.
Dette er eksempel på saker som jeg tror er attraktive for tradisjonelle Venstre-velgere, Høyre-velgere som ønsker en sterkere miljøprofil og SV- MDG-velgere som ønsker at miljøpolitikk blir utført i praksis av et miljøparti i posisjon.

Jeg ønsker å bidra til at Venstre vinner valget i 2015 og har ambisjoner om å representere Bærum Venstre i et av sektorutvalgene og i kommunestyret i neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**