Invitasjon gruppemøte 17.november

Formannskap og budsjettbehandling denne uka. Vi inviterer derfor alle våre medlemmer til å komme på gruppemøtet mandag for en grundig gjennomgang av blant annet rådhussaken, retningslinjer for skolefritidsordningen i Sola samt de siste innspill i budsjettbehandlingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Dato
17. november

Klokkeslett:
19.00

Sted:
Venstres kontor i Rådhuskjelleren

Saker

Venstre har i sine tidligere budsjetter denne perioden hatt inne et nytt kommunehus, og nå skal det realiseres. Da er det viktig at vi har en klar formening om hva slags kommunehus vi ønsker. Hvilke funksjoner skal legges inn i bygget og hvordan vil vi at det skal se ut? Se mer om saken på nettsiden vår.

Dette er noen av de spørsmålene vi skal avklare på gruppemøtet mandag. I tillegg vil det også komme en utfordrende sak knyttet til skolefritidsordningene. Foreldrebetalingen ikke dekker de kostnadene som ligger i sfo-ordningen. Da gjenstår to alternativer: a) Øke antall barn per voksen fra 14 – 18 (slik Solas norm er for forholdstallet lærer – elev på første trinn) eller b) Øke foreldrebetalingen til 3153 kroner per måned mot 2600 som er taksten nå?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**