Vi kan skape norges beste bypark!

Det har vært mange saker den siste tiden som spenner bein under viktigheten av å satse på og å bevare den mangfoldige naturen vår både i by og distrikt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Rune Askeland

Foto: Venstres Hovedorganisasjon

Parktrær

Foto: Ragnhild Helseth

At noen foreslår å fylle igjen Mosvannet, tar jeg i grunnen lite alvorlig og tar mer som et innspill til inspirasjon til viktigheten av å bevare de grønne lungene når byen vokser. At noen vil bygge gondolbane til Preikestolen, inspirer Venstre til å poengtere viktigheten av å få til en nasjonalpark i dette området. En fargerik gondol passer i mine øyne mer inn i et fornøyelsespark konsept!

Bystyrerepresentant Simonsen fra Frp er bekymret over bruk av penger til kulvert over motorveien mellom Vålandsparken og Mosvannet (ref Aftenbladet 12/11). At Stavanger sin egeninnsats her er høy, kan vi enes om, men kulverten er viktig både i forhold til støy og for utvikling av området.

Å kunne få en sammenhengende park fra Vålandstårnet til Mosvannet vil gi mange muligheter!

Når støyen fra ryfast har lagt seg og biltrafikken er under lokk så kan vi skape en park for alle generasjoner i Stavanger . En park der unger kan leke, fedre kan trille barnevogn og de spreke kan trimme! Samtidig må en ta vare på områdets egenart i forhold til fugleliv og de resterende bøketrær.

Lokket over motorveien er en investering som på lengre sikt vil gi avkastninger. Stavanger vil bli mer attraktiv med sammenhengene grøntområder som kan benyttes av alle.

Nå har vi sett et forslag til statsbudsjett der det kuttes både i grønne avgifter, støtte til skogvern, truede arter og klassisk naturvern. Venstre er det eneste miljøpartiet på borgerlig side og skal ta ansvar for det grønne både i hovedstaden og i Rogaland!

Rune Askeland
Leder Stavanger Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**