SKUFFENDE BESKJED FRA LONDON

Lofoten mot Sellafield, Bellona, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd har holdt sin 10. konferanse om atomavfall og sikkerhet 21. november 2014, denne gang i London. Arne Ivar Mikalsen deltok fra Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Lofoten mot Sellafield, Bellona, Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd har holdt sin 10. konferanse om atomavfall og sikkerhet 21. november 2014, denne gang i London. Konferansen ble igjen ledet av biskop Tor B. Jørgensen. Det deltok medlemmer fra det britiske parlamentet, det britiske energi og klimaendringsdepartetment og fra det britiske utenriksdepartement. Møtet ble avholdt i det britiske utenriksdepartement (Foreign & Commonwealth Office).

arne ivar mikalsen rene mctaggert

Foto: privat

— Det vi har fått vite i dag er at de 21 tankene med radioaktivt avfall som tidligere har blitt lovet tømt til et minimums nivå i løpet av 2015 er utsatt til tidligst 2016, sier sier en skuffet Per-Kaare Holdal i «Lofoten mot Sellafield» som er bekymret over beskjeden. — Dette er bekymringsfullt for det betyr at det fremdeles er en høy risiko for nedslipp over Norge fra disse tankene i lang tid fremover.

— En utsettelse betyr at Sellafield utgjør en svært farlig trussel også i framtiden. Skulle det i sydvestlig vind skje en eksplosjon i en eller flere tankanlegg på Sellafield, vil det høyradioaktive avfallet drive mot Norge, og man kan få et utslipp som er syv til ti ganger verre enn Tsjernobyl-nedfallet innebar i 1986. Det nedfallet strever Norge og Norden fortsatt med.

Arne Ivar Mikalsen, Nordland representant for Venstre, uttrykte sin bekymring for en ulykke ved Sellafield som kan ha innvirkning på Norge. – Nordland, er hjemmet til verdens største torskefiskerier som er så viktig for den lokale og nasjonale økonomien. Potensielt like viktig er den ressursen som havet kan tilby i fremtiden. Det er min plikt å sørge for at havet er beskyttet i mange generasjoner framover. Jeg deltar i disse konferanse for å få en forståelse og søke forsikringer om risikoen fra Sellafield blir redusert.

Rene McTaggert, fra det britiske Department of Energy & Climate Change (DECC) kommenterte, – Dette var nok en gang en kontstrutiv konferanse hvor informasjonen ble fritt utveksles og diskutert. Den fortsatt samarbeid fra alle parter i å arrangere og delta i InfoArena som er et viktig element i konstruktiv dialog mellom Storbritannia og de nordiske landene.

På vegne av den norske regjering Ragnhild Imerslund, underdirektør på den norske ambassaden i London sa: – Ambassaden er svært fornøyd med å delta på InfoArena 2014. Jeg vil takke Bellona, Lofoten mot Sellafield, Sellafield Ltd og det britiske utenriksriksdepartement for å organisere denne konferansen.

– Vi har oppnådd å få respekt og en god dialog med både britiske politikere og britiske offentlige
atomtilsynsmyndigheter. Vi har etablert en plattform for dialog med fokus på sikkerheten ved Sellafield hvor vi har årlige møter og månedlige telefonmøter. Vi har sammen med bl.a. eierne av Sellafield-anlegget Nuclear Decommissioning Authority og Sellafield Ltd. arrangert politisk
møter i Sellafield, London, Brüssel og Norge. Det har også i disse årene vært deltakelse fra Nordisk Råd, sier Per-Kaare Holdal i Lofoten mot Sellafield.

– Tidligere miljøvernminister Børge Brende var med oss til England flere ganger og holdt tordentale til de britiske myndigheter. Det er helt klart at det økte presset og var en nødvendig nøkkel til suksess. Dessverre har ikke regjeringen med klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft fulgt opp nøkkelen til suksess. Ikke vil hun ta i mot oss i møter og heller ikke prioriterer hun deltakelse i det dialogmøtene InfoArena og det er rett og slett kritikkverdig, sier en skuffet Holdal.

– Vi ser fram til å møtes igjen i Lofoten for InfoArena 2016 og da vil vi ikke høre mer om forsinkelser og utsettelser fra de britiske myndigheter, avsluttet møteleder biskop Tor B. Jørgensen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**