Gründercamp for Ungt Entrepenørskap i miljøvennlig transport på Mailand VGS

Ungdomsbedriften "Sleeping beauty" vinner av Gründercampen 2014 "Foto: Lørenskog Venstre", "Foto: Lørenskog Venstre"

150 flotte ungdommer med faget Ungt Entreprenørskap deltok 25.11.14 på GründerCamp på oppdrag fra Lørenskog Venstre på Mailand VGS.

På Gründercampen fikk elevene oppgaven:

“Miljøvennlige og kreative
transportløsninger
for
et Lørenskog i sterk vekst mot år 2025.

Elevene skulle beskrive samferdselstiltak i det sentrale Lørenskog beregnet på arbeidsreiser og fritidsreiser, med utgangspunkt i sentrum og kollektivknutepunkter. Tiltaket skulle skulle være så virkningsfullt at klimagassutslippene reduseres og tiltaket skulle ha innhold som i dag ikke er kjent.

Det skulle lages en kampanje for å markedsføre det nye tiltaket ovenfor befolkningen. Juryen skulle få fremvist en visuell planskisse under jury presentasjonen.

Elevene jobbet med oppdraget i grupper fra 3-6 elever og alle gruppene har obligatorisk veiledning underveis. På slutten av dagen hadde hver gruppe en muntlig presentasjon for en jury. Jury medlemmene bestod foruten Lørenskog Venstre medlemmer av tidligere vinnere av Ungt Entreprenørselskaps landsfinale, Lørenskog Kommune og representanter fra det private næringsliv.

“Innsiktsfulle og spennende forslag for
en grønnere transport fremtid.

6 grupper ble plukket ut til superfinalen i skolens auditoriet, hvor resten av elevene satt som publikum.

Vi gratulerer vinnerne som ble Sleeping Beauty og EC-carry.
I tillegg kom det frem mange innsiktsfulle og spennende forslag for en grønnere transport fremtid.

Ungdomsbediften "Ec-carry" vinner av Gründercamp 2014 på Mailand
Ungdomsbediften “Ec-carry” vinner av Gründercamp 2014 på Mailand
Ungdomsbedriften "Sleeping beauty" vinner av Gründercampen 2014
Ungdomsbedriften “Sleeping beauty” vinner av Gründercampen 2014 Mailand

Takk til Petter Skotland Ungt Entreprenørskap Akershus, Per Erik Brunsberg og Anne Lise Nygård Mailand VGS for positiv koordinering og bistand.

Mailand VGS skrev om “Gründercampen” her:

Romerikes blad`s Torstein Davidsen var også tilstede. Les artikkelen her eller trykk på bildet

 Både entreprenørskapskoordinator Per Erik Brunsberg ved Mailand vgs. (t.v.), Monica Ottesen Oseberg (Lørenskog Venstre), Bjørn Ivar Gran (Lørenskog Venstre), Kristin Thorjussen Eger (Kommunalteknikk, Lørenskog kommune) og Frode Hofset (Lørenskog Venstre) var imponert over elevenes innsats.
Både entreprenørskapskoordinator Per Erik Brunsberg ved Mailand vgs. (t.v.), Monica Ottesen Oseberg (Lørenskog Venstre), Bjørn Ivar Gran (Lørenskog Venstre), Kristin Thorjussen Eger (Kommunalteknikk, Lørenskog kommune) og Frode Hofset (Lørenskog Venstre) var imponert over elevenes innsats.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**