FrP har fått pose på hjernen

Lars Andre Landås i Drammen Venstre svarer FpU på posekritikk i dagens Drammens Tidende. Han sier at enden på denne pose-komedien er at FrP om ikke lenge kommer til å stemme for poseavgiften, sammen med Venstre, Høyre og KrF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Vi har alle en skuff eller et skap fullt av plastposer.

Vi har alle en skuff eller et skap fullt av plastposer.

Det er med et stort smil jeg følger med på komedien om poseavgiften. FrP prøver fortsatt å legge skylden på Venstre, mens Høyre allerede har tatt æren for den. Det blir litt søkt at Simonsen i Fremskrittspartiets Ungdom mener at en avgift på plastposter er den siste miljøavgiften de kan tenke seg, når sannheten er at dette er den eneste miljøavgiften de er villige til å innføre. Vi i Venstre hadde helt andre mer virkningsfulle miljøavgifter øverst på ønskelisten, men som var umulig å få regjeringen med på.

Jeg er stolt over at Venstre sammen med FrP har vært med å fremforhandle en poseskatt. Denne lille ubetydelige skatten har gjort det mulig for Venstre å få gjennomslag for blant annet tidlig innsats i skolen, gratis kjernetid i barnehage for barn i lavinntektsfamilier, et styrket arbeid innen rus og psykisk helse, og sikret fortsatt høy aktivitet i frivillige organisasjoner for barn og unge.

Det er kjent at FrP er allergiske mot skatter, men vi i Venstre vet at skatt må til for å løse offentlige oppgaver og finansiere gode velferdstilbud. Hvis FrP ønsker å prioritere mer effektive miljøskatter, så skal ikke Venstre være en bremsekloss. Enden på denne pose-komedien er uansett at FrP om ikke lenge kommer til å stemme for poseavgiften, sammen med Venstre, Høyre og KrF.

Lars Andre Landås
Drammen Venstre

Publisert i Drammens tidende 29. november 2014.

 Desverre finner vi plastposer

Desverre finner vi plastposer “gjenglemt” i naturen også.
Foto: Tor Homleid

Ler mer:
“Ingen miljøpolitikk i poseavgift” av Atle Simonsen, formann i FpU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**