Leder i Nord- Trøndelag Venstrekvinnelag og Bangsund Vel, Anne Cecilie Holm til kamp for Coop Bangsund

Sammen med daglig leder ved bensinstasjonen på Bangsund, Arnt Larsen kjemper Holm for nyetablering av en dagligvarebutikk på Bangsund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Rådmann Gunnar Lien i Namsos ønsker ikke å gi dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av ny Coopbutikk ved riksvegen gjennom Bangsund. Årsaken er at Statens vegvesen og N-T Fylkeskommune har sagt et bastant nei til nyetablering på grunn av at konsekvensene for traffiksikkerheten. Etatene ser etableringen av ny dagligvarebutikk som uheldig og risikoen for ulykker for stor.

Meløy Miljøbutikk

Foto: Jørgen Lollike

Hva er logikken?
Dette forstår verken Larsen eller Holm logikken i. Bare se hva som er gjort andre steder i fylket på Beistad, på Namdalseid, i Harran osv, sier Larsen.
Velforeningen er veldig opptatt av at det er butikk på Bangsund. Må planen om ny daglivarebutikk skrinlegges er dette en stor trussel mot Bangsundsamfunnet, mener Holm og Lagesen.

Tenkt på trafikksikkerhet
– Trafikksikerheten har de tenkt på. Først vil butikken stå ferdig til sommeren 2015, med gangfelt over vegen, – dernest bygges en fotgjengerundergang.

I kveld 03.12.14 ble saken behandlet i utvalget Namsos plan, byggesak og teknisk drift…

Endelig vedtak i Namsos drift: JA, til ny Coop butikk på Bangsund! Saken trenger ikke å gå veien om kommunestyret og formannskapet. Bare Namsos Høyre stemte i mot.

Kilde: Fritt etter Namdalsavisa, NT.

Link 04.12.14- Namdalsavisa- Pål Morten Skaret: Nå blir det butikk..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**