Venstres ordførerkandidat Dag Jørgen Hveem

Dag Jørgen Hveem har solid faglig kompetanse, og blir en fin ordfører for hele Risør kommune sier Willy Thorsen, som håper på stor borgerlig enighet om ordførerkandidaten. Ellers kjører Risør Venstre nominasjonsmøte samtidig som årsmøtet på nyåret og de som vil bli med på Dag Jørgen politiske lag må ta kontakt snarest påpeker Willy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem stiller som ordførerkandidat

Dag Jørgen Hveem stiller som ordførerkandidat
Foto: Runar Nes

Risør Venstre har ingen hast med å få på plass en liste – det er viktigere at vi får gode kandidater som kan bli med på programarbeidet og dermed en god felles forståelse for vår politikk de neste fire årene.

Viktig at alle interesserte tar kontakt påpeker Willy – som ønsker seg aktive medlemmer som selv tar initiativ og har saksområder de brenner for ut fra alder, livssituasjon, bosted etc og som finner det naturlig å stille til lokalvalget basert på Venstres politiske grunnsyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**