Storesund barnehage må driftes videre

Karmøy Venstre synes at budsjettforslagene som foreligger fra Rådmannen og posisjonspartiene har for liten fokus på kobling mellom skole og barnehage i sone 4.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Det er med frustrasjon og undring at folket på Torvastad nå registrerer at posisjonspartiene i Karmøy H/KrF og Frp ikke finner plass til videre drift av Storesund barnehage i sine respektive budsjettforslag.
Torvastadbygda er i vekst, og behovet for å opprettholde Storesund barnehage er absolutt til stede. Storesund barnehage er en veldrevet barnehage med gode kvaliteter der den ligger med naturområdet Bjørgene som nærmeste nabo. Barnehagen betjener nærmiljøet på en utmerket måte, og storparten av brukerne bor en kort spasertur unna i forhold til levering og henting av barna.
Barnas muligheter for læring i eget nærmiljø er et argument i seg selv for videre drift.
Venstre har sammen med de andre opposisjonspartiene (Ap, Sp, SV og PP) kommet fram til en god og økonomisk ansvarlig løsning for videre drift av Storesund barnehage.
Forslaget fra opposisjonspartiene lyder slik: Storesund barnehage driftes videre ved at den inngår som driftsfilial til ny seksavdelings-barnehage når den bygges i sone 4.
Med dette vil vi i Venstre appellere til posisjonspartiene om å gå for denne løsningen. Dette er en løsning som ivaretar innbyggerne på Torvastad sitt sterke ønske om videre drift av Storesund barnehage.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**